رویکردی به سیاست گذاری کارآفرینی جوانان

 

جوانان یکی از اصلی ترین و مهم ترین منابع انسانی هر ملتی هستند. فراهم کردن فرصت‌های رشد، توانمندسازی و تجهیز جوانان به مهارت‌های لازم برای کسب صلاحیت‌های حرفه‌ای و همچنین ایجاد قابلیت‌های کارآفرینی یکی از زمینه‌های اصلی تمرکز هر کشور برای بهره‌برداری از پتانسیل موجود است. ایجاد کارآفرینی جوانان فواید متعددی برای جامعه و جوانان دارد. هرگونه ابتکار و اجرای برنامه عملی در این راستا مستلزم رهنمودهای سیاستی از سوی دولت است.

دولت‌های همه کشورها در سال‌های اخیر به لطف تحقیقات و مطالعات دانشگاهیان، سازمان‌های غیردولتی و سازمان‌های بین‌المللی تمرکز خود را بر کارآفرینی جوانان آغاز کرده‌اند. در همه کشورها، دولت‌ها به ضرورت سیاست‌گذاری در زمینه کارآفرینی جوانان با هدف حل بخشی از مشکلات بیکاری جوانان، وارد کردن جوانان حاشیه‌نشین به جریان اصلی و فراهم کردن زمینه‌های شغلی سودآور و همچنین ایجاد فرصت‌های شغلی برای آنها پی برده‌اند. به نفع و پیشرفت کلی جامعه نیز باشد. سیاست گذاری در این زمینه هنوز در مراحل اولیه خود است و در حال تحول است.

تدوین خط مشی کارآفرینی جوانان نیازمند همکاری و ادغام چند ذی نفع در جامعه، دولت و سایر بخش‌ها از جمله سازمان‌های غیردولتی، آموزش، کار و ادارات جوانان است. است. سیاست جوانان باید با در نظر گرفتن سیاست های اجتماعی، مالی، سیاسی و همچنین اقتصاد خرد و کلان با دیدگاه های کوتاه مدت و بلندمدت تدوین شود. اراده و ابتکار سیاسی در تمامی سطوح دولت، صنعت و همچنین جامعه می‌تواند در ایجاد انگیزه مناسب برای رشد کارآفرینی جوانان در کشور نقش بسزایی داشته باشد.

ناگفته نماند که سیاستگذاری کارآفرینی جوانان باید در سطح ملی و با اجماع نشات بگیرد. سپس دستورالعمل ها و ابتکارات سیاستی باید به سطوح منطقه ای و محلی هدایت شوند. ترسیم سیاست ملی در مورد کارآفرینی جوانان باید نگرش و سیاست های سازمان بین المللی در مورد جوانان را در نظر بگیرد و تا آنجا که ممکن است با آنها هماهنگ باشد. با رعایت رهنمودهای خط مشی سازمان بین المللی کار در مورد کارآفرینی و اشتغال جوانان، سیاست های کشوری می تواند با هدف ایجاد فرصت های شغلی بیشتر و همچنین افزایش توانمندی جوانان و جهت دهی برای رشد قدرت جوانان باشد.

سیاست کارآفرینی جوانان برای هر کشوری منحصر به فرد خواهد بود زیرا چارچوب اجتماعی-اقتصادی و جامعه آن در هر مورد متفاوت است، نوع سیاستی را که کشور باید اتخاذ کند تعیین می کند. هر جامعه و جوانی علاوه بر عوامل اقتصادی دارای ویژگی‌ها و ویژگی‌های منحصربه‌فرد خود است که باید برای ترسیم سیاست‌های قابل اجرا در زمان کنونی و همچنین با چشم‌انداز بلندمدت مورد توجه قرار گیرد.

سیاست گذاری در کارآفرینی جوانان مستلزم درک پویایی های موجود، سناریوهای نوظهور در جامعه و سایر زمینه های مرتبط از جمله اقتصاد، صنعت، آموزش و غیره، درک مشکلات در بین جوانان در تمامی اقشار جامعه و نیز روندهای آینده نگر و توسعه مداخلات مناسب برای رفع مشکلات و همچنین اتخاذ یک سیاست جامع و آینده نگر.

بدون نظر

پاسخ دهید