توسعه کارآفرینی جوانان در هر کشوری مستلزم جزئیات و تعریف سیاست در سطوح کلان و خرد است. اثربخشی در اجرای کارآفرینی جوانان عمدتاً به تعریف خط مشی، مفاد و برنامه اجرایی پیش بینی شده در خط مشی بستگی دارد. یکی از مهمترین جنبه های توسعه کارآفرینی جوانان که باید در هنگام تدوین خط مشی در نظر داشت این است که اطمینان حاصل شود که همه نقش ها و مسئولیت های ذینفعان کلیدی تعریف شده اند . اگرچه این سیاست توسط دولت هر کشور تعریف می شود، اجرای آن از طریق و توسط سهامداران تسهیل می شود. بنابراین ذینفعان نقش بسیار مهمی در کل برنامه ایفا می کنند و در صورت عدم توجه کافی می توانند منجر به تبدیل شدن به موانعی در اجرا شوند.

دولت – دارنده سهام اولیه

اولین و مهمترین ذینفعان اصلی و مهم در برنامه سیاست توسعه کارآفرینی جوانان، دولت است. وقتی به دولت اشاره می کنیم، باید توجه داشت که دولت فدرال یا مرکزی سیاست را تعریف و به نمایش می گذارد. با این حال، دستورالعمل های خط مشی سپس توسط دولت های منطقه ای و محلی و همچنین ادارات جوانان محلی دولت پیش برده شده و اتخاذ می شود.

در فرهنگ سازی که موجب توسعه کارآفرینی جوانان در کشور می شود، دولت در همه سطوح با ایجاد فضای مناسب، ایجاد انگیزه برای حرکت و آغاز یک زبان و فرهنگ مثبت و توسعه ای نقش اساسی را ایفا می کند. ادارات و وزارتخانه های مختلف زیر نظر دولت مربوط به جوانان، آموزش و پرورش و سایر حوزه های مرتبط نیز گستره ای از بازوی دولت را تشکیل می دهند.

شرکت های بخش خصوصی

جدا از دولت و نهادهای مرتبط که مسئولیت توسعه کارآفرینی جوانان را بر عهده دارند، بخش خصوصی و جامعه نیز به همان اندازه نقش مهمی در این زمینه دارند. منظور از بخش خصوصی، کل صنعت اعم از موسسات بانکی و مالی، انجمن های صنفی، تجارت عمومی، صنایع و کلیه موسسات خصوصی از جمله موسسات آموزشی و موسسات است. اجرای موثر در توسعه کارآفرینی جوانان نیازمند فراهم کردن و ایجاد فرصت‌هایی برای مشارکت جوانان در کارآفرینی است که تنها توسط این سهامداران خصوصی امکان‌پذیر است.

در فرهنگی که طرفدار کارآفرینی جوانان است، ما متوجه می‌شویم که صنعت و شرکت‌های خصوصی برای تشویق جوانان، دست به دست کردن و دادن فرصت به آنها برای شروع کارآفرینی می‌شوند. رهبران کسب و کار نیز علاقه شخصی به این حوزه دارند و جوانان را در مسیر درست ترغیب می کنند. برخی از خانه های تجاری شرکتی، تامین و تشویق کارآفرینی جوانان را مسئولیت اجتماعی خود می دانند. برخی از شرکت های چند ملیتی مانند IBM و غیره به حمایت فعالانه از زنان و کارآفرینان جوان در کشورهای در حال توسعه معروف هستند و حوزه های کمی از تهیه خدمات را به جوانان اختصاص می دهند و در نتیجه آنها را تشویق می کنند تا به ارائه دهندگان خدمات شرکت تبدیل شوند.

بخش غیر انتفاعی – تسهیلگران

جدای از دولت و بازیگران بخش خصوصی، این سازمان‌های غیرانتفاعی مانند NGOها، سازمان‌های جوانان، شبکه‌های اجتماعی، انجمن‌های فرهنگی و نهادها و بنیادهای خصوصی هستند که نقش مهمی را در تسهیل و توانمندسازی کارآفرینی جوانان ایفا می‌کنند. اجرای سیاست می توان گفت که این سهامداران محرک و تکان دهنده برنامه های YE در جامعه هستند. سازمان‌های غیردولتی نه تنها از طریق مشارکت مستقیم در اجرا و کار با گروه‌های جوانان، بلکه از طریق مشارکت در مطالعات میدانی، ارائه داده‌ها و ارزیابی ارزشمند به گروه‌های مطالعه کمک زیادی می‌کنند.

در نهایت قدرت جوانان متعلق به جامعه است و با ترویج کارآفرینی جوانان، کل جامعه اعم از مردم و رسانه ها و همچنین ملت منتفع می شود. بنابراین به درستی می توان گفت که جامعه نیز در اجرای سیاست ها در کشور سهیم است.

بدون نظر

پاسخ دهید