مدیریت تغییر – معنی و مفاهیم مهم

چشم انداز کسب و کار قرن بیست و یکم با تغییرات سریع ناشی از تغییرات تکنولوژیکی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مشخص می شود. دیگر اینطور نیست که مدیران و کارمندان شرکت ها در این دهه بتوانند هر سال منتظر کارهای مشابه باشند. در واقع، سرعت تغییرات به قدری سریع است و درجه منسوخ شدن در صورت مقاومت سازمانها در برابر تغییر آنقدر وحشیانه است که تنها راه برای بسیاری از شرکت ها تغییر یا نابودی است. در این زمینه، بسیار مهم است که سازمان‌ها قابلیت‌هایی را برای انطباق و هدایت تغییرات در مزیت خود توسعه دهند.

نقش مدیران ارشد در ایجاد تغییر و حصول اطمینان از اینکه شرکت ها در جایگاه مناسبی نسبت به رقبای خود قرار دارند، حیاتی می شود. با این حال، در بسیاری از سازمان‌ها، مدیران ارشد به دلایل مختلفی که در بخش‌های بعدی مورد بررسی قرار خواهند گرفت، فعالانه در برابر تغییر مقاومت می‌کنند و در واقع ابتکارات تغییر را خنثی می‌کنند. این مقاله به بررسی موانع تغییر توسط مدیران ارشد می پردازد و رویکردهایی را برای کاهش چنین مقاومتی مورد بحث قرار می دهد. این مقاله با بحث در مورد نقش مدیران ارشد به عنوان موانعی برای تغییر آغاز می‌شود و سپس به تشریح برخی از رویکردها در مورد چگونگی جذب مدیران ارشد برای تغییر می‌پردازد.

ناگفته نماند که « کسی که تغییر را رد می کند، معمار زوال است و تنها نهاد انسانی که پیشرفت را رد می کند، گورستان است». با در نظر گرفتن این اصل، بسیار مهم است که درک کنیم، مگر اینکه تغییر به طور فعال مورد استقبال قرار گیرد، سازمان‌ها در قرن بیست و یکم در خطر منسوخ شدن هستند.

مقاومت در برابر تغییر به اندازه طبیعت انسان اساسی است و از این رو مدیران تغییر باید رویکردی فراگیر را اتخاذ کنند که برخوردهای شخصیتی و کشمکش های نفسانی را در نظر بگیرد. غالباً در سازمان‌های بزرگ، مراکز قدرت و شاه‌نشین‌ها وجود دارند و از این رو موضوع تغییر سازمانی باید به پویایی گروه و همچنین ویژگی‌های رفتاری فردی بپردازد.

تنها با درک ابزارهایی که مدیران را می توان به همراه آورد، می توان پایه ای برای رویکردهای مناسب ایجاد کرد. این رویکردها شامل ترکیبی از تاکتیک های فشار و هماهنگی به جای رقابت و همکاری و همچنین همکاری است. عوامل تغییر باید بدانند که هر جا ممکن است، باید با تصمیم‌گیری توافقی برخورد کنند و اگر این امکان وجود ندارد، باید در صحبت‌ها قدم بردارند و در رویکرد خود قاطع باشند. مدیران در همه سطوح تمایل به مقاومت در برابر تغییر دارند و در بازی مدیریت تغییر، آنهایی هستند که می توانند تغییر را به شیوه ای واضح و منسجم بیان و به اشتراک بگذارند که موفق می شوند.

در نتیجه، تغییر تنها عامل ثابت در تجارت است و چشم انداز قرن بیست و یکم مملو از شرکت هایی است که با زمان تغییر سازگار نشده اند. از این رو، سازمان ها باید و باید تغییرات را بپذیرند و رویکردهای مورد بحث در این مقاله بخشی از راه حل هستند.

بدون نظر

پاسخ دهید