مشتریان مهمترین بخش تجارت هستند. بدون آنها هیچ تجارتی وجود ندارد. فقط مشتریان راضی به خرید علاقه مند می شوند و سایر مشتریان را نیز برای خرید معرفی می کنند. با اندازه‌گیری رضایت مشتری، یک تامین‌کننده می‌تواند یک رابطه با کیفیت و بلندمدت با مشتریان حفظ کند و دارایی‌های تجاری و مالی آینده آنها را تضمین کند. این اندازه‌گیری برای تامین‌کنندگان برای درک اینکه استراتژی‌هایشان در جهت درست است، ضروری است.

تحقیقات بازار یا نظرسنجی بازار ابزاری است که می تواند برای اندازه گیری ارتباط با مشتری، رضایت مشتری و وفاداری مشتری به کار گرفته شود. این ابزار قادر به ارائه اطلاعات دقیق در مورد جنبه های اصلی زیر از ارتباط با مشتری است – 1) وفاداری 2) رضایت 3) رفتار مشتری 4) پاسخ 5) خدمات 6) جبران خسارت مشتری 7) نیازهای مشتری.

این ابزار اطلاعات مرتبط فوق را نه تنها با دقت، بلکه با جنبه های آینده آنها نیز ارائه می دهد که دارایی بسیار مهمی برای دیدگاه های تجاری است. با شناخت چشم اندازهای آینده مشتریان، ایجاد روابط میان مدت یا حتی بلند مدت با مشتریان برای تامین کنندگان آسان و کارآمد می شود. این چشم اندازهای آینده مشتریان با عوامل زیر مرتبط است:

  1. نیازهای فعلی مشتری – با تجزیه و تحلیل نیازهای فعلی مشتریان، تامین کنندگان می توانند روند خرید مشتریان را تعیین کنند. چگونگی تغییر نیازهای فعلی مشتریان در گذشته را نیز می توان با این ابزارهای تحقیقی و تحلیلی پیچیده با استخراج برخی از متغیرهای روند مهم این مشتریان پیش بینی کرد.
  2. تاثیر تامین کنندگان بر محصولات و خدمات – اینکه چگونه تامین کنندگان با محصولات و خدمات خود بر مشتریان تاثیر می گذارند عامل مهمی برای این تحقیق است.
  3. تأثیر رقبا بر محصولات و خدمات – رقبا نیز عامل مهمی برای تجزیه و تحلیل نیازهای آینده مشتریان هستند. اگر رقبا تأثیر برجسته‌تری از محصولات و خدمات ایجاد می‌کنند، برای تامین‌کنندگان مهم است که استراتژی‌های تجاری خود را برای برآوردن نیازهای آینده مشتریان و جذب آنها برای تجارت با خود شکل دهند.
  4. اثرات زیست محیطی یا بازار – با پیش بینی روند فعلی بازار، تامین کنندگان می توانند نحوه عملکرد بازار در آینده را تجزیه و تحلیل کنند. این تحقیق شامل تحلیل عمیق شرایط مالی و اقتصادی است.

تحقیقات بازار ابزاری قوی است که داده‌های مهم و منحصربه‌فردی را در مورد نیازهای مشتریان به مشتریان ارائه می‌کند که به آنها کمک می‌کند تا استراتژی‌های تجاری ایجاد کنند و تصمیمات تجاری قابل توجهی اتخاذ کنند. این به سازمان کمک می کند تا با تعیین اهداف و مقاصد تجاری برای دستیابی به اهداف تجاری، کسب و کار آینده را در بر بگیرد. همچنین به ارائه بازخورد در مورد تصویر و عملکرد سازمان کمک می کند تا آنها بتوانند از استراتژی ها برای دستیابی به اهداف استفاده کنند. این به آنها کمک می کند همیشه در اوج باشند.

ایجاد ارتباط با مشتریان در روندهای فعلی بازار مهمترین جنبه ای است که یک سازمان باید بر آن تمرکز کند. امروزه تمایز و برجستگی پایدارترین رویکردهایی است که ایجاد ارتباط خوب با مشتریان برای آنها ضروری است. از این رو ترکیب تکنیک هایی که می تواند روابط با مشتریان را اندازه گیری کند برای همه سازمان ها بسیار مهم است تا برای همیشه در این پیوند باقی بمانند. هر واحد تجاری با توجه به کسب و کاری که دارد برای سنجش رابطه خود با مشتریان از رویکردهای متفاوتی استفاده می کند. همچنین، این رویکردهای اندازه‌گیری روابط با مشتریان، با توجه به اهمیت فردی آن‌ها، با انواع مختلف مشتریان ارتباط متفاوتی دارد. با انجام این کار، سازمان ها می توانند تصمیم بگیرند که کدام حوزه به استفاده از منابع نیاز دارد تا بهترین تأثیر تجاری را داشته باشد.

بدون نظر

پاسخ دهید