استراتژی بازاریابی – معنی و اهمیت آن

استراتژی بازاریابی چیست؟

استراتژی بازاریابی برنامه جامعی است که به ویژه برای دستیابی به اهداف بازاریابی سازمان تدوین شده است . طرحی برای دستیابی به این اهداف بازاریابی ارائه می دهد. این بلوک ساختمانی یک طرح بازاریابی است. پس از تحقیقات بازاریابی دقیق طراحی شده است. یک استراتژی بازاریابی به سازمان کمک می کند تا منابع کمیاب خود را بر روی بهترین فرصت های ممکن متمرکز کند تا فروش را افزایش دهد.

یک استراتژی بازاریابی توسط:

 

 1. انتخاب بازار هدف: منظور از بازار هدف است که سازمان می خواهد محصولات خود را به چه کسانی بفروشد. همه بخش های بازار برای یک سازمان مثمر ثمر نیستند. بخش های خاصی از بازار وجود دارد که سود سریع را تضمین می کند، بخش های خاصی وجود دارد که ممکن است پتانسیل بالایی داشته باشند اما ممکن است موانع زیادی برای ورود وجود داشته باشد. یک انتخاب دقیق باید توسط سازمان انجام شود. یک تحقیق بازاریابی عمیق باید در مورد ویژگی های خریداران و نیازهای خاص خریداران در بازار هدف انجام شود. 
 2. جمع آوری آمیخته بازاریابی: منظور ما از آمیخته بازاریابی است که چگونه سازمان پیشنهاد فروش محصولات خود را می دهد. سازمان باید چهار P بازاریابی را در ترکیب مناسب جمع آوری کند. جمع آوری آمیخته بازاریابی بخش مهمی از کار بازاریابی است. تصمیمات مختلفی باید گرفته شود از جمله: 
  • مناسب ترین ترکیب چهار P در یک موقعیت معین چیست؟ 
  • چه کانال های توزیع موجود است و کدام یک باید استفاده شود 
  • چه استراتژی توسعه ای باید در بازار هدف استفاده شود 
  • ساختار قیمت چگونه باید طراحی شود

اهمیت استراتژی بازاریابی

 

 • استراتژی بازاریابی به سازمان برتری نسبت به رقبای خود می دهد. 
 • استراتژی به توسعه کالاها و خدمات با بهترین پتانسیل سود کمک می کند. 
 • استراتژی بازاریابی به کشف مناطق تحت تأثیر رشد سازمانی کمک می کند و در نتیجه به ایجاد یک برنامه سازمانی برای برآوردن نیازهای مشتری کمک می کند. 
 • این به تعیین قیمت مناسب برای کالاها و خدمات سازمان بر اساس اطلاعات جمع آوری شده توسط تحقیقات بازار کمک می کند. 
 • استراتژی هماهنگی مؤثر بخش را تضمین می کند. 
 • به یک سازمان کمک می کند تا از منابع خود به نحو مطلوب استفاده کند تا پیام فروش را به بازار هدف خود ارائه دهد. 
 • یک استراتژی بازاریابی کمک می کند تا بودجه تبلیغات را از قبل تعیین کنید، و همچنین روشی را ایجاد می کند که محدوده طرح را تعیین می کند، یعنی درآمد حاصل از طرح تبلیغاتی را تعیین می کند.

به طور خلاصه، یک استراتژی بازاریابی به وضوح توضیح می دهد که چگونه یک سازمان به اهداف از پیش تعیین شده خود می رسد.

 

بدون نظر

پاسخ دهید