نقش ارتباطات موثر در سازمان و زندگی شخصی

ارتباط موثر نه تنها در سازمان، بلکه در زندگی شخصی نیز به همان اندازه مهم است.

نقش در سازمان

به درستی گفته می شود که موفقیت یک سازمان به شفافیت بین اعضای تیم و درک روشن ایده ها بین آنها بستگی دارد. چگونه کسی درک روشنی از ایده ها دارد؟ پاسخ ارتباط موثر است.

اجازه دهید مثال زیر را مرور کنیم:

پری با یک شرکت معتبر با دو عضو که مستقیماً به او گزارش می دهند کار می کند. او می خواست تا پایان روز یک تکلیف را با دو پرونده تکمیل کند که در آن یک پرونده مشخصات کامل شرکت را داشته باشد، تجزیه و تحلیل SWOT و فایل دیگر درباره فعالیت های رقبا و نحوه بهبود موقعیت شرکتش در بازار توضیح دهد.

او صبح یک جلسه تیم را تشکیل داد و به سادگی به اعضای تیم گفت که گزارش تهیه کنند. او هرگز ضرب الاجل را ذکر نکرد. اعضای تیم وقت شیرین خود را گرفتند و نتوانستند گزارش را در قالب مورد نظر پری تهیه کنند. فایده ای ندارد حدس بزنیم که آنها به شدت مورد انتقاد پری قرار گرفتند.

آیا تقصیر آنها بود؟

به هیچ وجه، تقصیر پری بود، او به طور موثر با تیم خود ارتباط برقرار نکرد.

ارتباطات موثر نقش بسیار مهمی در دستیابی به اهداف سازمان ایفا می کند. نقش ارتباط موثر در یک سازمان از روزی شروع می شود که کارمند به شرکت می پیوندد. این مسئولیت اصلی بخش منابع انسانی است که قوانین و خط مشی های سازمان را به طور واضح به کارمند اطلاع دهد تا بتواند کارآمد عمل کند.

ارتباط موثر در تمام سطوح یک سازمان مهم است. هر فردی باید بر روی یک پلتفرم باشد و شفافیت ایده ها، پیام ها برای جریان روان کار الزامی است. رهبر تیم باید به طور مؤثر آنچه را که واقعاً از همکارانش انتظار دارد، بیان کند. جزئیات، ضرب‌الاجل‌های مهم، باید برای کارکنان کاملاً روشن شود تا از طرف خود بهره‌وری داشته باشند. اعضای تیم نیز باید در مورد اهداف خود شفاف باشند و بتوانند بر اساس آن کار کنند. به جای ارتباطات کلامی، ایمیل گزینه بهتری برای ارتباط موثر است. فقط صحبت نکنید، از تخته های سفید، یادداشت های روزانه استفاده کنید و گیرندگان باید اطلاعات موجود در دفترچه یادداشت را یادداشت کنند تا از از دست رفتن داده ها جلوگیری کنند و خروجی را افزایش دهند.

نقش در زندگی شخصی

نه تنها سازمان بلکه در زندگی شخصی نیز نقش مهمی ایفا می کند.

لطفاً مثال زیر را مرور کنید.

مدی به دکتر – “من یک مسکن می خواهم”

دکتر بیچاره هرگز متوجه نمی شود که مدی سردرد دارد یا از درد شانه یا آسیب در قسمت دیگری از بدن رنج می برد. ارتباط موثر در زندگی شخصی از این طریق مهم است. مدی فراموش کرد که منظور خود را روشن کند که منجر به سردرگمی شد.

کودک باید روشن کند که آیا می خواهد پیتزا یا پاستا بخورد یا صرفاً کورن فلکس را در صبحانه ترجیح می دهد. او باید به طور مؤثر در مورد انتخاب خود با دایه خود ارتباط برقرار کند، در غیر این صورت پرستار بیچاره هرگز متوجه نمی شود که کودک چه می خواهد.

باید بین زن و شوهر شفافیت افکار وجود داشته باشد و در اینجا ارتباط مؤثر جادو می کند. یکی به بازار می رود و اگر نداند چه چیزی می خواهد بخرد، مغازه دار هرگز نمی فهمد. فرستنده باید شفافیت افکار خود را داشته باشد، ایده های خود را به بهترین شکل ممکن بیان کند و همچنین با گیرنده چک کند. مهم نیست ایده شما چقدر درخشان است، باید به طور موثر ارتباط برقرار کنید. شوهر هرگز سرنخی نخواهد داشت که همسرش از او چه می‌خواهد، مگر اینکه و تا زمانی که به طور مؤثر ارتباط برقرار کند. کودک از انتظارات والدین خود از او بی اطلاع خواهد بود مگر اینکه آنها به طور مؤثر پیام خود را به او منتقل کنند. ارتباط موثر همچنین باعث کاهش تعارضات و درک بهتر افراد می شود.

بنابراین فقط صحبت کردن مهم نیست، شما باید مراقب باشید که اطلاعات شما به درستی منتقل شده و به درستی دریافت شود.

 

بدون نظر

پاسخ دهید