نقش مشاوره منابع انسانی در طراحی مجدد ساختار سازمانی

ساختار سازمانی نیروی محرکه عملکرد و رشد سازمان است. برای دستیابی یک سازمان به موفقیت و مزیت رقابتی، بسیار مهم است که بین ساختار سازمانی و اهداف استراتژیک سازمان همسویی کامل وجود داشته باشد. یک ساختار سازمانی هماهنگ شده مناسب، جریان اطلاعات و ارتباطات را در سازمان بهبود می بخشد.

به طور کلی، تغییرات در جنبه های مختلف مانند سیاسی، فرهنگی، رقابتی، بازار، فناوری، الزامات کسب و کار، منابع، مقررات، اهداف تجاری، رشد ارگانیک، تغییرات رهبری، ادغام و ادغام و غیره ممکن است نیاز به طراحی مجدد ساختار سازمان را ایجاد کند. .

ساختار سازمان باید متناسب با تغییر نیازها و اهداف سازمان و همچنین شرایط بازار باشد تا کارایی خود را در بلندمدت حفظ کند.

ساختار سازمانی منسوخ منجر به موارد زیر می شود:

 • سازمان ناکارآمد
 • فقدان هماهنگی بین واحدها و درون‌بخشی
 • تعریف نقش مبهم
 • بروز تعارض در محیط کار
 • اختلال یا طولانی شدن جریان کار و فرآیندها
 • مسائل متعدد مافوق / سرپرست
 • ایجاد کمیته‌ها، بخش‌ها و واحدهای مختلف سازمانی
 • استفاده نادرست از منابع
 • نارضایتی کارکنان
 • نرخ گردش مالی بالا

بنابراین، برای یک سازمان، بازنگری و به روز رسانی ساختار آن برای حفظ هدف و عملکرد آن بسیار مهم است . علاوه بر این، بازطراحی ساختار سازمانی به بهبود فرآیندهای داخلی و مشارکت کارکنان کمک می‌کند و در نتیجه بر عملکرد مالی و موقعیت رقابتی سازمان تأثیر مطلوبی می‌گذارد.

بازطراحی ساختار سازمانی شامل همسویی ساختار سازمانی با استراتژی‌های کسب‌وکار با ارائه مدل بازطراحی شده مناسب برای ساختار موجود، اجرای ساختار جدید و استراتژی‌های لازم برای کوچک‌سازی یا تغییرات مرتبط در ساختار است.

یک شرکت مشاور منابع انسانی می تواند وظیفه تحلیل و طراحی مجدد ساختار سازمان را مطابق با اهداف استراتژیک، اهداف و ماموریت سازمان با پشتکار انجام دهد.

مشاوران منابع انسانی در حین انجام وظیفه ساختار سازمانی باید موارد زیر را در نظر بگیرند:

 • هدف، اهداف، اهداف و راهبردهای سازمان یا واحدهای خاص
 • مسیریابی جریان کار و فرآیندها ساده و استاندارد شود
 • نیازها، نیازها و انتظارات مشتریان برآورده می شود
 • حفظ جریان موثر ارتباطات در سازمان
 • فضای کافی برای توسعه اشتغال و پیشرفت شغلی برای کارکنان
 • استفاده کارآمد و مؤثر از منابع موجود برای سازمان
 • رعایت تشریفات قانونی
 • ایجاد ساختاری که محیطی برانگیزاننده و رضایت بخش برای کارکنان ایجاد کند
 • درک روندهای بازار و هنجارهای صنعت / بهترین شیوه ها

فرآیند ساختار سازمانی شامل مراحل جامع زیر است:

 

 • ارزیابی ساختار سازمان به گونه ای که در شرایط فعلی وجود دارد و قبل از هر یک از تغییرات یا بازنگری های قبلی وجود داشته است. 

   

 • شناسایی علل ریشه ای مسائل مربوط به عملکرد سازمانی. 

   

 • تجزیه و تحلیل آنها در رابطه با فرهنگ سازمانی، اهداف استراتژیک و اهداف تجاری مورد بررسی قرار می گیرد. در اینجا هم عوامل موجود و هم عوامل قبلی مورد توجه قرار می گیرند. اهداف و اهداف استراتژیک آینده و آینده نیز در نظر گرفته می شود تا ساختار سازمانی تجدید نظر شده نیازهای فعلی و آتی سازمان را برآورده سازد. 

   

 • تهیه ساختار سازمانی اصلاح شده یا به روز شده. 

   

 • اجرای تغییرات ساختاری با در نظر گرفتن این نکته که اجرا باید کمترین حواس پرتی را برای عملیات سازمان ایجاد کند. 

   

 • سپس یک ارزیابی در رابطه با کارایی و روانی ایجاد شده توسط ساختار سازمانی تغییر یافته انجام می شود. 

بنابراین، مشاوران منابع انسانی می توانند در توسعه و طراحی یک ساختار سازمانی مؤثر که استفاده از منابع را بهینه می کند و باعث رشد سازمان می شود، تسهیل کنند.

بدون نظر

پاسخ دهید