اقدام پژوهی برای تغییر سازمانی موفق

اقدام پژوهی روشی مفید برای تسهیل تغییرات سازمانی از طریق همکاری و مشارکت مشتری در کل فرآیند تشخیص، شناسایی مشکل، یادگیری تجربی و فرآیند حل مسئله است . کل فرآیند اقدام پژوهی، اقدام گرا با هدف ایجاد موفقیت آمیز تغییر است. این فرآیند به همان اندازه شامل آزمایش با چارچوب های مختلف در موقعیت عملی و به کارگیری نظریه های مختلف در زمینه های مختلف است که نیاز به تغییر دارند.

به عبارت دیگر، فرآیند اقدام پژوهی مستلزم سه مرحله متمایز است که با مدل لوین که سه مرحله تغییر را توصیف می کند، مطابقت دارد.

 

 1. تشخیص نیاز به تغییر (باز کردن انجماد) 

   

 2. معرفی یک مداخله (حرکت) 

   

 3. ارزیابی و تثبیت تغییر (انجماد مجدد) 

متداول ترین مدل اقدام پژوهی که در سناریوهای معاصر مورد استفاده قرار می گیرد، مدل اقدام پژوهی 7 مرحله ای وارنر برک است. این 7 مرحله عبارتند از مرحله ورود، قرارداد، جمع آوری داده ها، ارائه بازخورد، برنامه ریزی استراتژیک، برنامه ریزی و طراحی مداخلات و ارزیابی موفقیت مداخلات.

مزایای مدل اقدام پژوهی

 

 1. رویکردی سیستماتیک برای حل مشکل و مقابله با چالش های تجارت 

   

  • مدل اقدام پژوهی آمادگی سازمان را در واکنش فعالانه به تغییر با پیش بینی تغییر از قبل و توسعه مکانیسم های داخلی بهبود می بخشد. 

    

  • مدل اقدام پژوهی بسیار روشمند است و یک رویکرد گام به گام را اتخاذ می کند که به متخصصان OD در برنامه ریزی و اجرای مداخلات در جهت بهبود رقابت پذیری و وضعیت تجاری سازمان کمک می کند. 

    

  • این مدل همه مشکلات را به شیوه ای جامع در نظر می گیرد و به همان اندازه تضمین می شود که مشکلات به طور فعال و با راه حل های موثر مورد توجه قرار می گیرند. 

   

 2. در تجزیه و تحلیل مسائل و توسعه مداخلات بر این اساس کمک می کند 

   

  • اقدام پژوهی بر تبدیل اطلاعات به عمل متمرکز است. 

    

  • در شناسایی نیازهای مشتری و چالش‌های موجود/بالقوه، توسعه قراردادی که شامل تعریف محصولات کلیدی و روابط کاری، جمع‌آوری داده‌ها و شناسایی شکاف‌ها/ علل ریشه‌ای مسائل، تجزیه و تحلیل داده ها برای تعیین اولویت ها و برنامه اقدام، تصمیم گیری در مورد مداخلات مناسب و تدوین برنامه ای برای اجرای مداخلات برای دستیابی به اهداف مورد نظر. 

    

  • اجرای برنامه های تغییر موفق به صورت کوتاه مدت و همچنین بلند مدت. 

   

 3. فرهنگ یادگیری را تسهیل می کند 

   

  • داده‌های جمع‌آوری‌شده در کل فرآیند را می‌توان در زمینه‌های مختلفی مانند پیاده‌سازی ابزارهای کیفی برای بهبود مستمر، برنامه‌ریزی استراتژیک، مدیریت تغییر، تصمیم‌گیری و حل مسئله، فرآیند ارتباط و بازسازی سازمانی، توسعه رهبری و اجرای طرح‌های بهبود فرآیند استفاده کرد. . 

    

  • درک عمیق‌تر مربوط به عملکرد سازمانی و چالش‌ها را تقویت می‌کند. بهترین جایگزین ها یا راه حل های استراتژیک را برای رسیدگی به یک مشکل در دست یا مسائل مختلف سازمانی ارائه می دهد. 

   

 4. مشارکت کلیدی رهبران ارشد و سهامداران مختلف 

   

  • در کل فرآیند اقدام پژوهی، عوامل تغییر به عنوان قهرمانان تغییر عمل می کنند که به طور موثر مسئولیت کل فرآیند را به عنوان کارشناسان فرآیند بر عهده می گیرند، بازخورد ارائه می دهند و در ارتباط گسترده با سهامداران کلیدی در سطوح مختلف مشارکت دارند. آنها متخصصان مدیریت ارشد و همچنین ذینفعان را در فرآیند مشارکت می دهند، زیرا بدون رضایت و مشارکت آنها، اهداف اجرای تغییر نمی توانند محقق شوند. 

   

 5. همکاری را تسهیل می کند 

   

  • عامل تغییر در فرآیند شناسایی مشکلات با مشتری همکاری می‌کند و به مشکلات رتبه‌بندی خاصی می‌دهد، تکنیک‌ها یا روش‌هایی را برای شناسایی علت واقعی مشکلات ابداع می‌کند و برنامه‌های مؤثری را تدوین می‌کند که راه‌حل‌های واقع‌بینانه و عملی برای رسیدگی به مشکلات ارائه می‌دهد. 

    

  • به تقویت اعتماد متقابل و وابستگی متقابل کمک می کند که در پیگیری موفقیت سازمانی بسیار ضروری است. 

    

  • به بازسازی فرهنگ سازمانی کمک می کند و اعتماد و همچنین افراد را در کل فرآیند تغییر سازمانی درگیر می کند، که در غیر این صورت اگر سبک رهبری اقتدارگرایانه اعمال می شد، امکان پذیر نبود. 

   

 6. نتایج در بهبود عملکرد در همه زمینه ها 

   

  • مدل اقدام پژوهی رویکردی جامع برای شناسایی زمینه‌های بهبود در همه زمینه‌ها اتخاذ می‌کند که ممکن است در بلندمدت بر عملکرد و موفقیت سازمان تأثیر بگذارد. 

    

  • این فرآیند با ایجاد یک محیط یادگیری، تسهیل انتقال دانش و مهارت به شیوه‌ای بهتر و پیروی از یک رویکرد ساختاریافته/سیستماتیک برای بهبود سازمانی، منجر به بهبود بلندمدت عملکرد از همه دیدگاه‌ها می‌شود. 

    

  • با تسهیل همسویی بین اهداف استراتژیک و اهداف مداخله اقدام پژوهی به دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان کمک می کند. 

    

  • فرآیند اقدام پژوهی با توسعه مهارت های تسهیلگری، توسعه تیم سازی و مهارت های مدیریت تیم، درک مسائل اعضای تیم و همکاری مشترک برای تحقق اهداف از پیش تعریف شده، به توسعه رهبری کمک می کند. 

    

  • اقدام پژوهی به جای اهمیت دادن به زیرسیستم های فردی سازمان به صورت جزئی، سازمان را از منظری کل نگر می نگرد. این به رهبران در تجسم تصویر بزرگتر و اجرای نقشه راه اقدام یا برنامه هایی برای بهبود عملکرد سازمانی و بهره وری کلی کمک می کند.

بدون نظر

پاسخ دهید