مدل های ارتباطی

مدل چیست

مدل به طور گسترده ای برای به تصویر کشیدن هر ایده، فکر یا مفهومی به روشی ساده تر از طریق نمودارها، نمایش های تصویری و غیره استفاده می شود. از طریق یک مدل می توان به راحتی یک فرآیند را درک کرد و از آن نتیجه گرفت. به عبارت ساده تر، یک مدل یادگیری را ساده می کند.

بیایید اکنون با انواع مدل های ارتباطی آشنا شویم :

  • مدل ارسطویی ارتباط
  • مدل ارتباطی برلو
  • مدل ارتباطی شانون و ویور
  • مدل ارتباطی شرام
  • مدل حلزونی ارتباطات

بدون نظر

پاسخ دهید