ارتباطات انگور (ارتباطات تجاری غیررسمی)

نمونه هایی از شبکه ارتباطی انگور

 1. فرض کنید میزان سود یک شرکت مشخص است. شایعه شده است که این مقدار سود وجود دارد و بر این اساس پاداش اعلام می شود.
 2. مدیر عامل ممکن است در رابطه با مدیر تولید باشد. آنها ممکن است روابط دوستانه ای با یکدیگر داشته باشند.

مزایا و معایب ارتباط انگور

مزایای ارتباط انگور

 1. کانال های انگور اطلاعات را به سرعت حمل می کنند. به محض اینکه کارمندی با برخی اطلاعات محرمانه آشنا می شود، کنجکاو می شود و جزئیات را به نزدیک ترین دوست خود می دهد و او نیز به نوبه خود آن را به دیگران می دهد. بنابراین، با عجله گسترش می یابد.
 2. مدیران با واکنش زیردستان به سیاست های خود آشنا می شوند. بنابراین، بازخورد به دست آمده در مقایسه با کانال رسمی ارتباط سریع است.
 3. درخت انگور باعث ایجاد حس اتحاد در بین کارکنانی می شود که نظرات خود را با یکدیگر به اشتراک می گذارند. بنابراین، انگور به توسعه انسجام گروه کمک می کند.
 4. درخت انگور به عنوان یک ارزش حمایتی عاطفی عمل می کند.
 5. انگور در مواردی که ارتباط رسمی کار نمی کند مکمل است.

معایب ارتباط انگور

 1. تاک انگور گاهی اطلاعات جزئی دارد زیرا بیشتر بر اساس شایعات است. بنابراین، وضعیت کامل امور را به وضوح نشان نمی دهد.
 2. درخت انگور همیشه قابل اعتماد نیست زیرا مسیر ارتباطی رسمی را طی نمی کند و بیشتر با شایعات و گزارش های تایید نشده منتشر می شود.
 3. بهره وری کارمندان ممکن است مختل شود زیرا آنها زمان بیشتری را صرف صحبت کردن به جای کار می کنند.
 4. درخت انگور به دشمنی با مدیران منجر می شود.
 5. درخت انگور ممکن است حسن نیت سازمان را مختل کند زیرا ممکن است حاوی اطلاعات منفی نادرست در مورد افراد سطح بالای سازمان باشد.

یک مدیر باهوش باید از تمام معایب درخت انگور مراقبت کند و سعی کند آنها را به حداقل برساند. ضمناً باید از مزایای انگور به بهترین شکل ممکن استفاده کند.

بدون نظر

پاسخ دهید