اهمیت ارتباطات در یک سازمان

ارتباطات مؤثر برای مدیران سازمانها اهمیت دارد تا وظایف اساسی مدیریت یعنی برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری و کنترل را انجام دهند.

ارتباطات به مدیران کمک می کند تا وظایف و مسئولیت های خود را انجام دهند. ارتباطات به عنوان پایه ای برای برنامه ریزی عمل می کند. تمام اطلاعات ضروری باید به مدیرانی که به نوبه خود باید برنامه‌ها را برای اجرای آن‌ها ابلاغ کنند. سازماندهی همچنین مستلزم ارتباط مؤثر با دیگران در مورد وظیفه شغلی آنها است. به طور مشابه، رهبران به عنوان مدیران باید به طور مؤثر با زیردستان خود ارتباط برقرار کنند تا به اهداف تیم دست یابند. کنترل بدون ارتباط کتبی و شفاهی امکان پذیر نیست.

مدیران بخش زیادی از زمان خود را به ارتباطات اختصاص می دهند. آنها به طور کلی حدود 6 ساعت در روز را به برقراری ارتباط اختصاص می دهند. آنها زمان زیادی را صرف ارتباط چهره به چهره یا تلفنی با مافوق، زیردستان، همکاران، مشتریان یا تامین کنندگان خود می کنند. مدیران همچنین از ارتباطات کتبی در قالب نامه، گزارش یا یادداشت در جایی که امکان ارتباط شفاهی وجود ندارد استفاده می کنند.

بنابراین، می‌توان گفت که « ارتباط مؤثر، واحد سازنده سازمان‌های موفق است ». به عبارت دیگر، ارتباطات مانند خون سازمانی عمل می کند.

اهمیت ارتباطات در یک سازمان را می توان به صورت زیر خلاصه کرد:

 

  1. ارتباطات با اطلاع رسانی و شفاف سازی کارکنان در مورد وظیفه ای که باید انجام شود، نحوه انجام کار و نحوه بهبود عملکرد آنها در صورتی که در حد مطلوب نباشد، انگیزه را افزایش می دهد. 
  2. ارتباطات منبع اطلاعاتی برای اعضای سازمان برای فرآیند تصمیم گیری است زیرا به شناسایی و ارزیابی مسیر اقدامات جایگزین کمک می کند. 
  3. ارتباطات همچنین نقش مهمی در تغییر نگرش افراد ایفا می کند ، به عنوان مثال، یک فرد آگاه، نگرش بهتری نسبت به یک فرد کم‌آگاه خواهد داشت. مجلات سازمانی، مجلات، جلسات و اشکال مختلف دیگر ارتباط شفاهی و کتبی به شکل گیری نگرش کارکنان کمک می کند. 
  4. ارتباط همچنین به اجتماعی شدن کمک می کند . در زندگی امروزی تنها حضور فرد دیگری باعث تقویت ارتباط می شود. همچنین گفته می شود که بدون ارتباط نمی توان زنده ماند. 
  5. همانطور که قبلاً بحث شد، ارتباطات همچنین به کنترل فرآیند کمک می کند . از طرق مختلف به کنترل رفتار اعضای سازمان کمک می کند. سطوح مختلفی از سلسله مراتب و اصول و دستورالعمل های خاصی وجود دارد که کارکنان باید در یک سازمان از آنها پیروی کنند. آنها باید از سیاست های سازمانی پیروی کنند، نقش شغلی خود را به نحو احسن انجام دهند و هرگونه مشکل و شکایت کاری را به مافوق خود در میان بگذارند. بنابراین ارتباطات به کنترل عملکرد مدیریت کمک می کند.

یک سیستم ارتباطی مؤثر و کارآمد مستلزم مهارت مدیریتی در ارائه و دریافت پیام است. یک مدیر باید موانع مختلف ارتباط را کشف کند ، دلایل وقوع آنها را تجزیه و تحلیل کند و اقدامات پیشگیرانه را برای اجتناب از آن موانع انجام دهد. بنابراین، مسئولیت اصلی یک مدیر توسعه و حفظ یک سیستم ارتباطی مؤثر در سازمان است.

 

بدون نظر

پاسخ دهید