مرد فروش یا بازاریابی بودن یک چیز است و مدیر فروش شدن و مدیریت یک تیم فروش بازی کاملاً متفاوتی است. در یک نقطه از حرفه خود، در سلسله مراتب بالا می روید و مدیر فروش می شوید. به عنوان یک مدیر فروش و بازاریابی، تماس‌های فروش مستقیم برقرار می‌کنید و همچنین تیم فروش خود را مدیریت می‌کنید و با آنها برای دستیابی به اهداف فروش همکاری می‌کنید. مدیریت یک تیم فروش می تواند بسیار چالش برانگیز باشد. آموزش فروش و آموزش مجدد تنها راهی است که می توانید تیم فروش خود را برای هوشمند شدن و موفقیت تجهیز کنید.

فرآیند فروش مشاوره ای از فروشندگان می خواهد که در بسیاری از زمینه ها خوب باشند. آنها باید به دانش فنی و محصول مورد نیاز مجهز شوند. مهمتر از آن، آنها باید از نظر احساسی باهوش باشند تا بتوانند با مشتری رابطه برقرار کنند و کسب و کار مشتری را از دیدگاه خودش درک کنند. مدیریت مشتری و مدیریت فرآیند فروش شامل مدیریت احساسات مشتری نیز می شود. همه تعاملات بین انسان ها همیشه با احساسات رنگ می شود. بنابراین مدیریت مشتری، درک احساسات، ترس، اضطراب و همچنین محیط او برای فرآیند فروش بسیار مهم است.

به‌عنوان مدیر فروش، باید به شناسایی افت‌های کوتاه تک تک فروشنده‌ها در تیم خود ادامه دهید و اطمینان حاصل کنید که تیم را با آموزش مناسب برای غلبه بر کمبودها و همچنین تقویت مهارت‌های آن‌ها مجهز می‌کنید. .

یکی از جنبه های کلیدی فرآیند مشاوره، مرحله نهایی جذب مشتری برای امضای خط نقطه چین و تعهد خرید از شما است. اکثر فروشندگان جوان و بی تجربه در این مرحله شکست می خورند و بارها مشتری را در رقابت رها می کنند. دلایل عدم امکان بستن معامله می تواند ناشی از ناتوانی مشتری در تعهد به دلایل داخلی یا در مواقعی به دلیل ناتوانی فروشنده برای اصرار برای بستن معامله باشد. در پایان تماس فروش پس از توافق با مشتری در مورد پیشنهاد راه حل خود و مذاکره در مورد قیمت، به آخرین مرحله از فرآیند فروش می رسید. این زمانی است که انتظار می رود فروشنده مسئولیت را بر عهده بگیرد و از مشتری بخواهد که خرید کند. اغلب فروشندگان تصور می کنند که مشتری به جای اینکه از مشتری بخواهد خرید کند، تعاملات را جلو می برد و منتظر می ماند. ناتوانی فروشنده در درخواست تعهد از مشتری می تواند دلایل مختلفی داشته باشد. ممکن است فروشنده از نحوه بستن تماس فروش یا زمان بستن معامله آگاه نباشد. در برخی موارد ممکن است فروشنده آماده فشار و فشار به مشتری برای تعهد کردن نباشد. در فروشندگان باتجربه و جوان گاهی اوقات از ناامنی، ترس از دست دادن یا طرد شدن، عدم اعتماد به نفس و بسیاری از مسائل شخصی رنج می برند که او را از بیرون رفتن برای بستن معامله باز می دارد. در برخی موارد ممکن است فروشنده آماده فشار و فشار به مشتری برای تعهد کردن نباشد. در فروشندگان باتجربه و جوان گاهی اوقات از ناامنی، ترس از دست دادن یا طرد شدن، عدم اعتماد به نفس و بسیاری از مسائل شخصی رنج می برند که او را از بیرون رفتن برای بستن معامله باز می دارد. در برخی موارد ممکن است فروشنده آماده فشار و فشار به مشتری برای تعهد کردن نباشد. در فروشندگان باتجربه و جوان گاهی اوقات از ناامنی، ترس از دست دادن یا طرد شدن، عدم اعتماد به نفس و بسیاری از مسائل شخصی رنج می برند که او را از بیرون رفتن برای بستن معامله باز می دارد.

مدیر فروش می تواند چنین موانعی را پیش بینی یا شناسایی کند و برای کنترل اوضاع و فشار برای نتیجه گیری منطقی و همچنین آموزش و آموزش تیم فروش و کمک به آنها برای غلبه بر چنین مسائلی وارد عمل شود. تمرین و تجربه در فروش چیزی است که فرد را به یک فروشنده مشاور و مدیر فروش موفق تبدیل می کند.

بدون نظر

پاسخ دهید

چهار + یک =