محدودیت های تحقیقات بازاریابی

محدودیت های اصلی تحقیقات بازاریابی به شرح زیر است:

 

 • تحقیقات بازاریابی (MR) یک علم دقیق نیست اگرچه از تکنیک های علم استفاده می کند. بنابراین، نتایج و نتایج حاصل از استفاده از MR چندان دقیق نیستند. 

   

 • نتایج MR بسیار مبهم است زیرا MR بر روی مصرف کنندگان، تامین کنندگان، واسطه ها و غیره که انسان هستند انجام می شود. انسان ها وقتی می دانند که مورد مشاهده قرار می گیرند، تمایل به رفتار مصنوعی دارند. بنابراین، مصرف‌کنندگان و پاسخ‌دهندگانی که تحقیق بر روی آنها انجام می‌شود، زمانی که از مشاهده نگرش‌ها، باورها، دیدگاه‌ها و غیره خود آگاه باشند، به طور مصنوعی رفتار می‌کنند. 

   

 • MR راه حل کاملی برای هیچ موضوع بازاریابی نیست زیرا متغیرهای غالب بسیاری بین نتیجه گیری تحقیق و پاسخ بازار وجود دارد. 

   

 • MR عاری از تعصب نیست. نتایج تحقیق قابل تایید نیست. بازتولید پروژه مشابه در یک طبقه از پاسخ دهندگان نتایج تحقیقات متفاوتی را به همراه دارد. 

   

 • آموزش نامناسب به محققان می تواند منجر به درک نادرست سوالاتی شود که برای جمع آوری داده ها پرسیده می شود. 

   

 • بسیاری از مدیران و محققان کسب و کار در مورد مسئله تحقیق و اهداف آن ابهام دارند. آنها تجربه محدودی از مفهوم فرآیند تصمیم گیری دارند. این امر منجر به بی دقتی در تحقیقات می شود و محققین قادر به انجام کار واقعی نیستند. 

   

 • تعامل کمتری بین بخش MR و مدیران اصلی تحقیقاتی وجود دارد. بخش تحقیقات در حال تفکیک است. همه اینها باعث می شود تحقیقات بی اثر شود. 

   

 • MR با محدودیت زمانی مواجه است. شرکت‌ها موظفند تعادلی بین نیاز برای داشتن چشم‌انداز وسیع‌تر از نیازهای مشتری و نیاز به تصمیم‌گیری سریع برای داشتن مزیت رقابتی حفظ کنند. 

   

 • هزینه هنگفتی در MR دخیل است زیرا جمع آوری و پردازش داده ها می تواند پرهزینه باشد. بسیاری از شرکت‌ها مهارت انجام نظرسنجی‌های گسترده برای جمع‌آوری داده‌های اولیه را ندارند، و همچنین ممکن است نتوانند کارشناسان بازار و آژانس‌های تحقیقاتی تخصصی را برای جمع‌آوری داده‌های اولیه استخدام کنند. بنابراین، در آن صورت، آنها به دنبال به دست آوردن داده های ثانویه هستند که به دست آوردن آنها ارزان تر است. 

   

 • MR در بازار آزاد انجام می شود که در آن متغیرهای متعددی در تنظیمات تحقیقاتی عمل می کنند. 

بدون نظر

پاسخ دهید