نقش منابع انسانی در تسهیل و توسعه تیم های با عملکرد بالا

نقش منابع انسانی در تسهیل و توسعه تیم های با عملکرد بالا

به عنوان یک عملکرد استراتژیک کلیدی، منابع انسانی می تواند تیم ها را برای عملکرد بالا و دستیابی به معیارهای کیفیت برتر در محل کار تسهیل کند. بخش منابع انسانی در هر سازمانی نقش کلیدی در هدایت عملکردهای کارمند محور دارد و با هدایت عملکردهای مختلف به صورت استراتژیک به تیم ها انگیزه می دهد. از جمله موارد کلیدی می توان به جذب استعداد مناسب، ایجاد شایستگی و آموزش، تسهیل نتایج یا دستاوردهای برتر از طریق همسو کردن آن با مشوق ها یا پرداخت ها اشاره کرد.

نقش های کلیدی منابع انسانی در سازمان برای ایجاد انگیزه و تسهیل در تیم های با عملکرد بالا در زیر توضیح داده شده است:

انتخاب مجموعه استعدادهای مناسب و تسهیل انسجام تیم : سازمان ها با استفاده از مزایای تنوع کارکنان رشد می کنند. نتایج تحقیقات و بررسی‌ها نشان داده است که سازمان‌هایی با ترکیب متنوع کارکنان از نظر جنسیت، سن و قومیت، تأثیر مثبتی بر بهره‌وری سازمانی و ایجاد فرهنگ عملکرد بالا دارند. از آنجایی که مدیریت تنوع می‌تواند بسیار چالش برانگیز باشد، وظیفه تیم منابع انسانی است که مراقب باشند تیم‌های مختلف با یکدیگر همکاری کنند و مکانیسم‌های حل تعارض مناسب را در اختیار داشته باشند. مدیریت تنوع به عنوان یک کارکرد مهم منابع انسانی بر افزایش فرصت‌ها برای کارکنان، توانمندسازی آنها برای مشارکت نوآورانه و ایجاد احساس ارزشمندی به عنوان یک منبع ارزشمند در سازمان متمرکز است.

تیم‌های منابع انسانی با استخدام ترکیب و ترکیب مناسب تیم‌ها برای مسئولیت‌های مختلف، به راه‌اندازی تیم‌هایی با عملکرد بالا با مهارت‌ها، دانش و تخصص بهینه کمک می‌کنند.

حل تعارض : تیم‌های با عملکرد بالا بر خلاف تیم‌های معمولی سیستم حل تعارض دارند و می‌توانند تعارض‌ها را به شکل سازنده‌تری حل کنند. زمانی که به طور مثبت و سازنده به آن پرداخته شود، تعارض می تواند باعث رونق و رشد یک سازمان شود. تعارض ها می توانند با ارائه چالش ها، تقویت مکانیسم های مشارکتی برای حل مسئله و ایجاد انگیزه در اعضای تیم برای نشان دادن قابلیت های “تفکر خارج از چارچوب” خود فرصت های متعددی را آزاد کنند.

برای حل موثر یک تعارض، موضوع مورد نگرانی باید در مراحل اولیه مورد بررسی قرار گیرد و باید شخصیت زدایی شود. تضادها به تولید ایده‌های جدید کمک می‌کند و دیدگاه‌های اعضای تیم را در هنگام تصمیم‌گیری مشترک، حل اختلافات فردی و جمعی از طریق طوفان فکری و رویکرد روشمند به مسائل، بهبود می‌بخشد.

تعارض ها باید به درستی مدیریت شوند تا بر عملکرد تیم تأثیر منفی نگذارد و مانع بهره وری نشود. هنگامی که اعضای تیم برای رسیدن به یک هدف مشترک گرد هم می آیند، تضادها یا اختلافاتی به وجود می آید. اما تضادها باید در حد معقولی برای جلوگیری از پیامدهای زیانبار حفظ شوند و به عنوان فرصتی برای بهبود بیشتر تلقی شوند.

تیم‌های منابع انسانی می‌توانند با اجرای چارچوب خط‌مشی، اجرای مکانیسم‌های انضباطی و مهم‌تر از همه درک تفاوت‌ها در سبک‌های کاری تک تک اعضای گروه به حل تعارض کمک کنند. با درک تفاوت‌ها و سازگاری‌های فردی، اعضای تیم یاد می‌گیرند که با نادیده گرفتن تفاوت‌ها، همکاری و هماهنگی کار کنند.

همکاری تقویت کننده: عملکرد منابع انسانی می تواند همکاری بین اعضای تیم را برای کار جمعی برای رسیدن به یک هدف مشترک تسهیل و تقویت کند. تیم‌های منابع انسانی با اجرای بهترین شیوه‌ها و گرد هم آوردن شایستگی‌های متنوع و همچنین تجربیات اعضای تیم، عملکرد بهینه کارمندان را به ارمغان می‌آورند و به کارکنان با عملکرد بالا انگیزه می‌دهند.

ارتباط: ارتباط موثر و تبادل آزاد ایده ها از ویژگی های تیم های با عملکرد بالا است. اعضای تیم باید با آزادی به اشتراک گذاشتن ایده های جدید، اطلاعات حیاتی و شرکت در تصمیم گیری های حیاتی اجازه داشته باشند. ارتباط در این زمینه به معنای ارتباطات درون گروهی، شیوه های ارتباطی گروهی متقابل و ارتباط با دنیای بیرونی یا ذینفعان کلیدی است. تیم‌های منابع انسانی می‌توانند با تقویت چارچوب ارتباطی نقش تسهیل‌کننده، مربی و راهنمایی اعضای تیم را در فرآیند حل تعارض و همچنین در اجرای تصمیمات حیاتی به‌طور سازنده ایفا کنند. اعضای تیم آموزش و پشتیبانی مورد نظر را از تیم منابع انسانی برای برقراری ارتباط موثر و کار مشترک دریافت می کنند.

آموزش تیم ها : بخش منابع انسانی در یک سازمان نقش تسهیل کننده را ایفا می کند که در بالا توضیح داده شد و به عنوان قهرمان تغییر عمل می کند. آنها نقشی کلیدی در ارتقاء مهارت، تقویت شایستگی‌های اعضای تیم چه از نظر شخصی و چه از نظر فنی برای بهبود فرصت‌های رشد شغلی و توسعه سازمان‌های با عملکرد بالا دارند. تیم ها را می توان در مورد پویایی تیم، شیوه های ارتباط موثر و حل تعارض، مهارت های رهبری و مذاکره و تکنیک های حل مسئله برای پرداختن به مسائل حساس و مثبت آموزش دید.

این وظیفه تیم منابع انسانی است که به تازه واردان در مورد سیستم، فرآیندها، پویایی تیم و عملکرد سازمانی آموزش دهد. اعضای جدید با انتظارات و هنجارهای گروه، فرهنگ و شیوه های سازمانی سازگار شده اند. منابع انسانی همچنین مسئولیت برخورد حساس با خروج اعضای تیم‌های با عملکرد بالا را با شناسایی حضور و مشارکت‌های آنها بر عهده دارد و اذعان می‌کند که حضور آنها برای تیم چقدر مهم بوده و چگونه در تعالی سازمانی مشارکت داشته‌اند.

ایجاد چارچوب پاداش و شناسایی مناسب : منابع انسانی مسئول برنامه ریزی و اجرای استراتژی پاداش/شناخت مناسب برای ایجاد انگیزه در افراد با عملکرد بالا و همچنین تیم ها است.

نقش منابع انسانی به عنوان شرکای تجاری، مشاوران و یک رشته استراتژیک : منابع انسانی امروزه بیشتر یک رشته استراتژیک است. تیم‌های منابع انسانی نقش شرکای تجاری را بازی می‌کنند و در تصمیم‌گیری استراتژیک، برنامه‌ریزی تجاری و ساده‌سازی منابع تیم برای دستیابی به اهداف مورد نظر مشارکت فعال دارند. آنها ساختار سازمانی را ایجاد می‌کنند، فرآیندها را ایجاد می‌کنند، به توسعه برنامه‌های پروژه برای تیم‌ها کمک می‌کنند و به مدیریت درباره تصمیم‌های حیاتی مربوط به انتخاب ترکیب تیم با شایستگی‌ها و تجربیات متنوع مشاوره می‌دهند. علاوه بر این، منابع انسانی مسئول ایجاد تیم‌های منسجم و ایجاد انگیزه در آنها برای کار در جهت چشم‌انداز سازمانی بزرگ‌تر با انجام تمرین‌های تیم‌سازی و ایجاد انگیزه در تیم‌ها برای ارائه بهترین‌شان است.

نقش منابع انسانی در توسعه معیارها و سیستم اندازه‌گیری عملکرد : تمرکز اصلی منابع انسانی در سناریوی تجاری کنونی، اندازه‌گیری نتیجه ابتکارات مختلف عملکرد با ایجاد معیارهای ارزیابی و یک چارچوب سنجش عملکرد هوشمند است. تعریف معیارها یا سیستم اندازه‌گیری عملکرد، به تعیین اولویت‌های تیم‌ها به وضوح، تعیین جهت یا برنامه عملی برای بهبود در آینده کمک می‌کند و اعضای تیم را قادر می‌سازد تا درک بهتری از حوزه‌های بهبود خود داشته باشند.

بدون نظر

پاسخ دهید