هفت C ارتباط موثر

7 C ارتباط موثر وجود دارد که هم برای ارتباط نوشتاری و هم برای ارتباط شفاهی قابل استفاده است. این موارد به شرح زیر است:

 

 1. کامل بودن – ارتباط باید کامل باشد. باید تمام حقایق مورد نیاز مخاطب را منتقل کند. فرستنده پیام باید ذهنیت گیرنده را در نظر بگیرد و پیام را بر اساس آن منتقل کند. یک ارتباط کامل دارای ویژگی های زیر است: 
  • ارتباطات کامل باعث توسعه و افزایش اعتبار یک سازمان می شود.
  • علاوه بر این، آنها در هزینه صرفه جویی می کنند زیرا هیچ اطلاعات مهمی از دست نمی رود و در صورت کامل بودن ارتباط، هزینه اضافی برای انتقال پیام اضافی متحمل نمی شود.
  • یک ارتباط کامل همیشه اطلاعات اضافی را در هر کجا که لازم باشد می دهد. هیچ سوالی در ذهن گیرنده باقی نمی گذارد.
  • ارتباط کامل به تصمیم گیری بهتر توسط مخاطب / خوانندگان / گیرندگان پیام کمک می کند زیرا آنها تمام اطلاعات مورد نظر و حیاتی را دریافت می کنند.
  • مخاطب را متقاعد می کند.

   

 2. Conciseness – Conciseness به معنای کلمه گویی است، یعنی برقراری ارتباط با آنچه می خواهید با حداقل کلمات ممکن بدون چشم پوشی از C های دیگر ارتباط برقرار کنید. مختصر بودن یک ضرورت برای ارتباط موثر است. ارتباط مختصر دارای ویژگی های زیر است: 
  • هم در زمان صرفه جویی می کند و هم در هزینه.
  • با پرهیز از به کار بردن کلمات بیش از حد و بیهوده، بر پیام اصلی تأکید و برجسته می کند.
  • ارتباط مختصر پیام کوتاه و ضروری را با کلمات محدود به مخاطب ارائه می دهد.
  • پیام مختصر برای مخاطب جذاب تر و قابل درک تر است.
  • پیام مختصر ماهیت غیر تکراری دارد.

   

 3. توجه – ملاحظات به معنای “پا گذاشتن به جای دیگران” است. ارتباط موثر باید مخاطب را در نظر بگیرد، به عنوان مثال، دیدگاه مخاطب، پیشینه، طرز فکر، سطح تحصیلات و غیره. سعی کنید مخاطبان خود، نیازهای آنها، احساسات و همچنین مشکلات را در نظر بگیرید. اطمینان حاصل کنید که احترام به خود مخاطب حفظ شده و احساسات آنها آسیبی نمی بیند. کلمات خود را در پیام تغییر دهید تا با نیازهای مخاطب مطابقت داشته باشد و در عین حال پیام خود را کامل کنید. ویژگی های ارتباط محتاطانه به شرح زیر است: 
  • بر رویکرد «شما» تأکید کنید.
  • با مخاطب همدلی کنید و به مخاطب علاقه نشان دهید. این کار واکنش مثبت مخاطب را برانگیخت.
  • نسبت به مخاطبان خود خوشبینی نشان دهید. بر روی «امکان پذیر» به جای «ممکن» تأکید کنید. روی کلمات مثبتی مانند شادی، متعهد، تشکر، گرم، سالم، کمک و غیره تاکید کنید.

   

 4. وضوح – وضوح به معنای تأکید بر یک پیام یا هدف خاص در یک زمان است، به جای تلاش برای دستیابی به یکباره بیش از حد. وضوح در ارتباطات دارای ویژگی های زیر است: 
  • درک را آسان تر می کند.
  • وضوح کامل افکار و ایده ها معنای پیام را افزایش می دهد.
  • پیام واضح از کلمات دقیق، مناسب و ملموس استفاده می کند.

   

 5. انضمام – ارتباط عینی به معنای خاص و واضح بودن است تا مبهم و کلی. دقیق بودن اعتماد به نفس را تقویت می کند. پیام بتن دارای ویژگی های زیر است: 
  • با حقایق و ارقام خاص پشتیبانی می شود.
  • از کلماتی استفاده می کند که واضح هستند و باعث شهرت می شوند.
  • پیام های ملموس به اشتباه تفسیر نمی شوند.

   

 6. حسن نیت – حسن نیت در پیام به این معنی است که پیام باید بیان فرستنده را نشان دهد و همچنین باید به گیرنده احترام بگذارد. فرستنده پیام باید صمیمانه مؤدب، عاقل، متفکر و مشتاق باشد. پیام محبت آمیز دارای ویژگی های زیر است: 
  • ادب به معنای در نظر گرفتن هر دو دیدگاه و همچنین احساسات گیرنده پیام است.
  • پیام مودبانه مثبت و متمرکز بر مخاطب است.
  • از اصطلاحاتی برای نشان دادن احترام به گیرنده پیام استفاده می کند.
  • اصلا مغرضانه نیست.

   

 7. صحت – صحت در ارتباط به این معنی است که هیچ اشتباه گرامری در ارتباط وجود ندارد. ارتباط صحیح دارای ویژگی های زیر است: 
  • پیام دقیق، صحیح و به موقع است.
  • اگر ارتباط صحیح باشد، سطح اعتماد به نفس را افزایش می دهد.
  • پیام صحیح تأثیر بیشتری بر مخاطب/خوانندگان دارد.
  • دقت و صحت حقایق و ارقام استفاده شده در پیام را بررسی می کند.
  • از زبان مناسب و صحیح در پیام استفاده می کند.

آگاهی از این 7 C ارتباط شما را به یک ارتباط موثر تبدیل می کند.

بدون نظر

پاسخ دهید