رهبر بودن کاملاً یک راهپیمایی نیست. در واقع، خیلی صادقانه بگویم. مدیریت افراد یکی از چالش برانگیزترین وظایف است. شما واقعاً نیاز دارید که بهترین ها را از اعضای تیم خود استخراج کنید و حتی در بدترین شرایط آنها را در دست بگیرید. همه ما می خواهیم یک تیم را رهبری کنیم، اما آیا تا به حال متوجه شده ایم که یک رهبر با چه چالش هایی مواجه است؟ به یاد داشته باشید، یک رهبر دقیقاً مانند ناخدای یک کشتی است. یک تصمیم اشتباه و تمام تقصیر به گردن شماست.

بزرگترین چالش در رهبری، گوش دادن به نظرات همه و رسیدن به راه حلی است که دو طرف سودمند است. شما فقط نمی توانید کسی را نادیده بگیرید، در غیر این صورت او بزرگترین دشمن شما خواهد بود و نه به شما احترام می گذارد و نه زحمت گوش دادن به شما را به خود می دهد. موافقم، همه نوع آدمی در اطراف وجود دارد. ممکن است کسی را دوست داشته باشید؛ شما ممکن است کسی را در محل کار دوست نداشته باشید، اما این بدان معنا نیست که شما شروع به بی ادبی با شخصی که با او راحت نیستید. از طرفداری پرهیز کنید به عنوان یک رهبر؛ شما واقعا باید نسبت به همه بی طرف باشید. هر فردی این ویژگی را ندارد که با مردم منصف باشد. ما به عنوان انسان، عموماً تمایل به ایجاد احساس حسادت و نفرت نسبت به افرادی داریم که دوستشان نداریم. به یاد داشته باشید، چنین احساسات منفی جایی در دنیای حرفه ای ندارند. با زیردستان خود بنشینید، به نارضایتی های آنها گوش دهید و همیشه سعی کنید راه حل های خلاقانه ای ارائه دهید. هرگز عصبانیت خود را از دست ندهید. لحظه ای که این کار را کردی، به من اعتماد کن،

یک رهبر باید اعتماد زیردستان خود را جلب کند. و این دوباره یک چالش بزرگ است. بله، تعجب خواهید کرد اگر ببینید همکار که شما را دوست صمیمی خود می نامید، ناگهان از شما دوری می کند و در واقع به ارتقای شما حسادت می کند و مشکل دارد که شما رهبر تیم او هستید. یک رهبر، مهمتر از همه باید روانشناسی افراد را درک کند. هرگز از تغییر ناگهانی رفتار همکاران خود احساس بدی نداشته باشید. سعی کنید خود را در جای آنها نگه دارید. شروع به نشان دادن نگرش رئیسی خود نکنید. با زیردستان خود بنشینید و به آنها بفهمانید که وظیفه شما این نیست که بر آنها حکومت کنید بلکه به عنوان یک تیم کار کنید. وادار کردن مردم به همکاری خود یک چالش بزرگ است. به یاد داشته باشید، هر گونه مشکل در تیم، شما مسئول خواهید بود. در صورت بروز سوء تفاهم و درگیری سریعا مداخله کنید.

به عنوان یک رهبر، شما چهره تیم خود هستید. مدیر تیم باید به عنوان پل ارتباطی بین کارکنان و مدیریت عمل کند. این مسئولیت شماست که اطمینان حاصل کنید که زیردستان از کار خود راضی هستند، صورتحساب های آنها به موقع منتشر می شود و در کل از شغل خود راضی هستند. چندین چالش خارجی نیز در رهبری وجود دارد. فقدان پروژه ها، کمبود بودجه و عدم حمایت مشتریان از چالش های بیرونی پیش روی یک رهبر است. زیردستان برای کار نزد شما خواهند آمد و این وظیفه شماست که مسئولیت ها را محول کنید. اگر اعضای تیم شما قادر به آوردن کار از مشتریان نیستند، فوراً مسئولیت را بر عهده بگیرید. اگر یک تنگنای مالی وجود دارد و زیردستان شما به موقع حقوق نمی گیرند، شما نمی توانید در صندلی عقب بنشینید. شرایط اضطراری غیرقابل پیش بینی هستند. یک رهبر باید در مواقع بحران در کنار اعضای تیم خود بایستد. شما فقط نمی توانید از موقعیت فرار کنید. به یاد داشته باشید، یک رئیس همیشه به عنوان یک هیتلر شناخته می شود، مهم نیست که چقدر برای تیم خود فکر می کند. رابطه رئیس و کارمند بیشتر از یک رابطه عاشقانه نفرت است. به زیردستان خود احساس راحتی کنید. آنها را مجبور نکنید که شما را “آقا” صدا کنند. احترام همیشه امری است و هرگز خواسته نمی شود. شما باید اعضای تیم خود را تشویق کنید تا به شما نگاه کنند و با شما به عنوان مربی خود رفتار کنند. احترام همیشه امری است و هرگز خواسته نمی شود. شما باید اعضای تیم خود را تشویق کنید تا به شما نگاه کنند و با شما به عنوان مربی خود رفتار کنند. احترام همیشه امری است و هرگز خواسته نمی شود. شما باید اعضای تیم خود را تشویق کنید تا به شما نگاه کنند و با شما به عنوان مربی خود رفتار کنند.

بدون نظر

پاسخ دهید