ویژگی های یک تیم خوب/موثر

موفقیت در محل کار به توانایی شما در ایجاد یک تیم و همچنین تعامل با دیگران در آن تیم بستگی دارد. افراد با هم می توانند کاری را انجام دهند که یک فرد به تنهایی قادر به انجام آن نیست. این به عنوان هم افزایی شناخته می شود.

ویژگی های یک تیم خوب/موثر به شرح زیر است:

 • هدف روشن و متعالی: این هدفی است که به همه ابلاغ شده است.
 • ساختار نتیجه محور: هدف به طور مشترک توسط همه اعضای تیم تصمیم گیری شده است. آنها کاملاً متعهد به دستیابی به آن هستند.
 • اعضای شایسته: هر یک از اعضای تیم دارای مجموعه مهارت های لازم برای دستیابی به اهداف تیم هستند.
 • تعهد یکپارچه: هیچ اتفاقی در سیلوها نمی افتد. با تعهد کلی اعضای تیم، دستیابی به اهداف سازمانی آسان تر می شود.
 • جو مشارکتی: تعهد اعضای تیم و رهبری خوب منجر به یک تیم مشارکتی با محیط کاری مولد می شود.
 • استانداردهای تعالی: جهت گیری کیفیت برای موفقیت هر سازمانی حیاتی است.
 • حمایت و شناسایی خارجی: برای بالا نگه داشتن روحیه تیم، قدردانی و همچنین ارزیابی لازم است.
 • رهبری اصولی: رهبری یک تیم را تعریف می کند. یک رهبر خوب می تواند مسیر موفقیت تیم را ترسیم کند.
 • هر یک از اعضای تیم به طور فعال و مثبت در جلسات و همچنین پروژه ها شرکت می کنند. این نشان دهنده تعهد و همچنین درک فرد نسبت به یک پروژه است.
 • اهداف تیم به وضوح توسط همه قابل درک است: ارتباطات برای دستیابی به تکمیل موفقیت آمیز هر پروژه حیاتی است.
 • تک تک اعضا در مورد راه حل های خلاقانه برای مشکل تیم فکر کرده اند. تفکر خارج از چارچوب در سناریوی اقتصادی امروز حیاتی است.
 • به اعضا با دقت گوش داده می شود و همچنین به آنها بازخورد متفکرانه داده می شود. گوش دادن یک مهارت مهم برای هر تیمی است. هر یک از اعضای تیم مهم است. به افکار و ایده های هر یک از اعضای تیم باید با احترام گوش داد، مهم نیست که در ابتدا چقدر احمقانه به نظر می رسد.
 • همه برای انجام کارها ابتکار عمل را بر عهده می گیرند. هیچ مفهومی از پس دادن پول وجود ندارد. این نشانه ای از ارتباط واضح است که منجر به درک مسئولیت های فردی می شود.
 • هر یک از اعضای تیم به قضاوت دیگران اعتماد دارد: اعتماد و احترام متقابل برای تیم بسیار مهم است. این تنها راه رسیدن به اهداف سازمان است.
 • تیم باید مایل به ریسک کردن باشد: ریسک پذیری نگرشی است که با اطمینان همراه است. علاوه بر توانایی مقابله با همه عواقب، به خود و همچنین تیم اعتماد داشته باشید.
 • همه باید از پروژه و همچنین دیگران حمایت کنند. یک تیم یک واحد است. تا زمانی که این نیروهای منسجم وجود نداشته باشند، تیم هرگز نمی تواند به اندازه کافی کارآمد کار کند.
 • ارتباط زیادی بین اعضای تیم وجود دارد.
 • تصمیمات تیمی با استفاده از روش های سازمان یافته و همچنین منطقی اتخاذ می شود.
 • نظرات مخالف هرگز نادیده گرفته نمی شوند: در واقع، آنها همیشه ثبت می شوند تا در صورت ایجاب شرایط آینده، مجدداً مورد بازبینی قرار گیرند.
 • به تیم ها ضرب الاجل های واقع بینانه داده می شود: حمایت خارجی و همچنین کمک برای موفقیت هر تیمی حیاتی است.

یک تیم کارآمد نیاز به حمایت از داخل و خارج دارد. برای دستیابی به اهداف سازمان باید نیازهای فردی اعضای خود را برآورده کند.

بدون نظر

پاسخ دهید