تصمیم گیری – معنی و مفاهیم مهم

هر سازمانی به عنوان بخشی از فرآیند مدیریتی نیاز به تصمیم گیری در یک نقطه یا نقطه دیگر دارد. تصمیمات به نفع سازمان اتخاذ می شود. برای این موضوع، تصمیمات اتخاذ شده توسط سازمان برای روشن کردن راه پیش رو است. فرآیندهای تصمیم گیری، خواه استراتژیک باشد، فعالیت های تجاری یا مسائل منابع انسانی، پیچیده است و متخصصان ژانرهای مختلف را در بر می گیرد. در حالی که سازمان‌های کوچک همه سطوح مدیران را درگیر می‌کنند، سازمان‌های پیچیده تا حد زیادی به تیمی از افراد حرفه‌ای که به‌ویژه برای گرفتن انواع تصمیم‌ها آموزش دیده‌اند، وابسته هستند. اما به یاد داشته باشید، چنین نهادی به تنهایی نمی تواند تصمیمات نهایی را بگیرد. در اینجا، نکته این است که فرآیند تصمیم گیری، فرآیندی تجمعی و مشاوره ای است. روند، در کل،

تصمیماتی برای حمایت از رشد سازمانی اتخاذ می شود. کل ساختار مدیریت، یعنی عملکرد روزانه آن به درستی بر اساس تصمیمات مدیریتی بنا شده است. شرکت های درجه یک، همانطور که در عملکرد آنها مشهود است، از ابزارهای ارتباطی موثر علاوه بر فرآیند مشاوره معمولی برای تصمیم گیری هایی استفاده می شود که پیامدهای بزرگی بر چشم انداز شرکت دارد.

بحث و مشورت دو ابزار اصلی هستند که از تصمیم‌ها حمایت می‌کنند و در نهایت نتیجه می‌دهند. به عنوان مثال برای تصمیم گیری در مورد چگونگی شروع فعالیت تجاری جدید پیشنهاد شده توسط تیم مدیریت استراتژیک باید از طریق یک سری فرآیند مشاوره ایجاد شده باشد که اکنون با تیم پیاده سازی در دسترس است. در اینجا ما تأثیر تجمعی تصمیم اتخاذ شده در یک نقطه توسط بدنه متفاوتی از امور را می بینیم. تصمیمی که توسط مدیران استراتژیک گرفته می شود این است که خط یا ابتکار تجاری جدید و نوآورانه را پیش ببرند. در این مرحله تصمیم اتخاذ شده توسط چنین تیمی به نقطه مشورتی برای بحث برای متخصصان اجرا تبدیل می شود. جای بحث، تحقیق و نهایی کردن زیاد است. آیا پیشنهاد جدید قابل اجرا است؟ آیا به اندازه کافی نوآورانه است؟ آیا در استراتژی های پیشنهادی محرک رشد وجود دارد؟ رسیدگی به چنین سؤالاتی که از تصمیم اتخاذ شده توسط گروه استراتژیک به وجود آمده است، تأثیر بازتابی بر سطح بعدی مشاوره ها و جلسات مدیریتی دارد. اجازه دهید، در این مرحله از بحث، بپذیریم که پیشنهادات ارائه شده توسط تیم توسعه کسب و کار تا حد زیادی به مجموعه دیگری از مشورت در اتاق هیئت مدیره بستگی دارد.

بنابراین، تصمیم نهایی برای عرضه یک محصول یا خدمات از طریق تصمیمات موقت تجمعی است که توسط طرف های مختلف داخلی و خارجی گرفته می شود. و همچنین تصمیم نهایی بازتابی و مبتنی بر تحقیقات و مشاوره است. کل فرآیند یک امر زنجیره ای است که در آن یک تصمیم اتخاذ شده در یک نقطه و در یک سطح، پیامدهای گسترده ای در مسیر حرکت سازمان به جلو خواهد داشت.

در حقیقت، توانایی در تصمیم گیری های حیاتی یکی از ویژگی های بسیاری است که هر مدیری باید داشته باشد، خواه سطح بالا باشد یا سطح متوسط ​​و یا ورودی. به گفته روانشناسان اجتماعی، انسان ذاتاً در طول وجود خود و به موجب غریزه خود تصمیماتی برای بقای خود می گیرد. در مجموع، مدیران افرادی هستند که برای تصمیم‌گیری برای تأثیرگذاری بر دیگران، تصمیم‌گیری می‌کنند، یعنی وجود و رشد سازمان در نتیجه تلاش انسان برای زندگی و موفقیت را تشریح می‌کند. موفقیت بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، چه توسط یک فرد یا یک سازمان، موفق می شود.

بدون نظر

پاسخ دهید