چگونه یک رهبر خوب باشیم – چه چیزی رهبری را موثر می کند؟

رهبری یک جنبه مهم مدیریت است. برای اطمینان از موفقیت سازمانی، همکاری زیردستان و همچنین کارایی بیشتر، مهم است که یک مدیر یک رهبر عالی، مؤثر و واقعی باشد. رهبر مؤثر و واقعی کسی است که خود را بر دیگران مقدم ندارد. او بسیار متواضع، متواضع و نوع دوست است.

جنبه های مورد نیاز رهبری موثر به شرح زیر است:

 • انگیزه
 • تعهد
 • از خود گذشتگی
 • صداقت
 • عزم
 • مدبر بودن
 • شجاعانه
 • دانش
 • مهارت های ارتباطی خوب
 • شور
 • مسئوليت
 • داوری

رهبری عملکرد یک فرد را به یک معیار بزرگتر ارتقا می دهد، رشد شخصیت یک فرد از مرزهای استاندارد خود عبور می کند. این ترکیبی از چارچوب های ذهنی، ویژگی ها، مهارت ها و دانش است. رهبری به معنای پایبندی به اصول زیر است:

 • به دنبال کنندگان خود احترام بگذارید.
 • در صورت موفقیت، تلاش های پیروان را به رسمیت بشناسید و آنها را برای هیچ شکستی سرزنش نکنید.
 • مشارکت همه در تصمیم گیری را تشویق کنید.
 • اهداف را برای همه روشن کنید.
 • از پیروان در دستیابی به اهداف و دستیابی به پتانسیل آنها حمایت کنید.
 • روش های کارآمد و مقرون به صرفه برای انجام کار را کشف کنید.
 • از ارتباط مناسب و مؤثر با پیروان اطمینان حاصل کنید . جایی برای سوء تفاهم و تفسیرهای نادرست نباید باشد.
 • مربی باشید نه حریف/منتقد.

رهبر مؤثر کسی است که الزامات شغلی، الزامات تیمی و همچنین الزامات فردی را برآورده کند. رهبر در حین تمرکز بر کار، اهداف بخش را با اهداف سازمانی هماهنگ می کند. او اطمینان حاصل می کند که کارکنان از مهارت ها و شایستگی های لازم برای انجام کار به طور موثر و کارآمد برخوردار هستند. او منابع ضروری برای انجام کار مانند زمان، دانش و تجهیزات را در اختیار کارکنان قرار می داد. او مطمئن می شود که کارمندان در انجام وظایف محول شده به آنها مشکلی ندارند. و در نهایت، یک رهبر مؤثر پیشرفت را بررسی می کند و به کارکنان بازخوردی از عملکرد خود می دهد.

وقتی یک رهبر بر مردم تمرکز می کند، باید دلسوز و همدل باشد. او باید با درک به حرف کارمندان گوش دهد. او باید به نظرات و عقاید آنها احترام بگذارد. او باید آنها را تربیت و مربی کند و تلاش کند تا موانع غیر ضروری را از وظایف کاری کارکنان حذف کند.

در نهایت، زمانی که یک رهبر مؤثر بر تیم تمرکز می کند، باید تلاش های تیم را هماهنگ کند. او باید موفقیت تیم را جشن بگیرد. او باید محیط دوستانه و اجتماعی را بررسی و ترویج کند. او باید روحیه تیمی و حس موفقیت را در بین کارمندان به عنوان یک تیم توسعه دهد.

بدون نظر

پاسخ دهید