مدیریت سازمان – معنا، نیاز و ویژگی های آن

سازمانی که در آن افراد با پیشینه‌های مختلف، مدارک تحصیلی مختلف و علایق مختلف گرد هم می‌آیند تا در جهت یک هدف مشترک کار کنند، سازمان نامیده می‌شود.

کارکنان باید در هماهنگی نزدیک با یکدیگر کار کنند و در حد خود برای رسیدن به اهداف سازمان تلاش کنند.

برای اینکه کارکنان احساس کنند برای سازمان ضروری هستند، مدیریت خوب کارکنان ضروری است.

مدیریت سازمان به استخراج بهترین ها از هر کارمند کمک می کند تا آنها وظایف را در بازه زمانی معین انجام دهند .

مدیریت سازمان کارکنان را به هم پیوند می دهد و به آنها احساس وفاداری نسبت به سازمان می دهد.

مدیریت سازمان چیست؟

 • مدیریت سازمان به هنر گرد هم آوردن افراد بر روی یک پلت فرم مشترک اشاره دارد تا آنها را وادار به کار در جهت یک هدف از پیش تعریف شده مشترک کند.
 • مدیریت سازمان امکان استفاده بهینه از منابع را از طریق برنامه ریزی و کنترل دقیق در محل کار فراهم می کند.
 • مدیریت سازمان به کارکنان حس جهت دهی می دهد . افراد به خوبی از نقش ها و مسئولیت های خود آگاه هستند و می دانند که قرار است در سازمان چه کاری انجام دهند.

مدیریت کارآمد سودآوری سازمان را تضمین می کند . در زبان مردمی، مدیریت سازمان به مدیریت کارآمد سازمان و همچنین کارکنان آن اشاره دارد.

نیاز به مدیریت سازمان

 • مدیریت سازمان به کارکنان احساس امنیت و یگانگی می دهد.
 • برای هماهنگی بهتر میان بخش‌های مختلف، مدیریت مؤثر لازم است.
 • در نتیجه مدیریت مؤثر سازمان، کارکنان وظایف خود را در چارچوب زمانی تعیین شده انجام می دهند.
 • کارمندان به شغل خود وفادار می مانند و کار را به عنوان یک بار تلقی نمی کنند.
 • مدیریت مؤثر سازمان منجر به ایجاد یک محیط صلح آمیز و مثبت در محل کار می شود.

ویژگی های اساسی مدیریت سازمان

 1. برنامه ریزی

  • یک طرح تجاری موثر تهیه کنید. برای جلوگیری از سردرگمی در آینده، تصمیم گیری در مورد مسیر اقدام آینده ضروری است.
  • برنامه ریزی کنید که چگونه می خواهید کارها را انجام دهید.
 2. سازماندهی

  • سازماندهی به استفاده عاقلانه از منابع برای دستیابی به بهترین نتیجه از کارکنان اشاره دارد.
  • یک بودجه ماهانه برای جریان نقدی روان تهیه کنید.
 3. پرسنل

  • مدیریت ضعیف سازمان منجر به کارکنانی ناراضی می شود که در نهایت مشکلاتی را برای خود و همچنین سازمان ایجاد می کنند.
  • استعدادهای مناسب را برای سازمان استخدام کنید.
 4. منتهی شدن

  • مدیران یا مافوق باید اهداف مشخصی را برای اعضای تیم تعیین کنند.
  • یک رهبر باید اطمینان حاصل کند که اعضای تیم او به طور هماهنگ برای یک هدف مشترک کار می کنند. او کسی است که تصمیم می گیرد در یک موقعیت خاص چه چیزی درست است.
 5. کنترل

  • مافوق باید از اتفاقاتی که در اطرافشان می گذرد آگاه باشند.
  • سلسله مراتب باید به خوبی برای مدیریت موثر تعریف شود.
  • روسای گزارشگر باید عملکرد و پیشرفت زیردستان خود را بررسی کرده و در صورت لزوم آنها را راهنمایی کنند.
 6. مدیریت زمان

  • مدیریت زمان موثر به کارکنان کمک می کند تا کار درست را در زمان مناسب انجام دهند.
  • مدیریت موثر زمان همیشه در درازمدت سودمند است.
 7. انگیزه

  • انگیزه در پیوند دادن کارمندان به یکدیگر نقش بسزایی دارد.
  • قدردانی از کارمندان به خاطر کار خوبشان یا طرح های تشویقی پردرآمد کمک زیادی به انگیزه دادن به کارمندان می کند و باعث می شود آنها برای مدت زمان طولانی تری کار کنند.

بدون نظر

پاسخ دهید