ماهیت اعتراضات سیاسی

مقالات قبلی در این ماژول در مورد ماهیت نظام‌های سیاسی و ماهیت انقلاب‌های سیاسی و عواملی که در موفقیت یا شکست آن‌ها نقش دارند، بحث کردند.

یکی از جنبه‌های مهم دموکراسی‌های مدرن، ماهیت اعتراضات سیاسی و چگونگی تعیین شخصیت دموکراسی‌ها است. فقط در دموکراسی ها است که اعتراضات سیاسی به صورت باز مجاز است و در دیکتاتوری ها معمولاً چنین است که اعتراضات سیاسی به صورت زیرزمینی برنامه ریزی می شود.

اعتراضات سیاسی می‌تواند بر سر موضوعات مختلف باشد، از سرکوب آزادی‌های مدنی، افزایش قیمت‌ها، فرسایش هنجارهای دموکراتیک حکومت‌داری، و اعتراض به اعمال و کردار نظام حاکم.

اعتراضات سیاسی معمولاً در پاسخ به یک موضوع یا رویدادی تشکیل می‌شوند و از این رو، دستور کار هستند، به این معنی که با هدف یا هدفی انجام می‌شوند. به عنوان مثال، در سراسر جهان اعتراضات سیاسی زیادی علیه ریاضت اقتصادی، افزایش قیمت ها، فرسایش آزادی های مدنی و سیاسی، یا در پاسخ به اقدامات استبدادی توسط نظام حاکم وجود دارد. آنها همچنین به این دلیل رخ می دهند که مردم در سراسر جهان از دسیسه های قدرت ها به ستوه آمده اند و این به احزاب سیاسی در اپوزیسیون فرصت می دهد تا برای ثبت نارضایتی خود به خیابان ها بیایند.

دلایل اعتراضات سیاسی

اعتراضات سیاسی نیز به این دلیل انجام می شود که احزاب فرصتی را می بینند تا نظام حاکم را شرمنده کنند و امتیازاتی را کسب کنند که در زمان انتخابات برای آنها مفید باشد. البته این بدان معنا نیست که همه اعتراضات سیاسی به همین منظور است و یکی از بزرگترین کمک های دولت های دموکراتیک این است که فضا را برای احزاب سیاسی برای اعتراض فراهم کنند. در واقع، مردم در کشورهای دموکراتیک باید احساس سپاسگزاری داشته باشند که می توانند به مسائلی اعتراض کنند که آنها را تحت تأثیر قرار می دهد و این حقی است که از شهروندانی که تحت دیکتاتوری زندگی می کنند سلب می شود. علاوه بر این، بسیاری از کشورهای دموکراتیک دارای ضمانت‌های قانون اساسی هستند که در آن افراد مجاز به اعتراض هستند، اگرچه در این کشورها به رسمیت شناخته می‌شود که حق اعتراض نباید تا حدی مورد سوء استفاده قرار گیرد که باری بر دوش شهروندان عادی شود.

دموکراسی یعنی برای مردم، توسط مردم و مردم

جدای از این، اعتراضات سیاسی نیز مکانیسم مفیدی برای قضاوت درباره واکنش مردم به اقدامات مختلف دولت است. این به احزاب سیاسی کمک می کند تا خلق و خوی مردم را ارزیابی و بسنجند و بدانند چه چیزی به نفع مردم است. به هر حال، دموکراسی ها برای مردم، توسط مردم و برای مردم است.

افکار بسته

در نهایت، اعتراضات سیاسی سنگ بنای دموکراسی‌های مدرن است که در آن صدای مردم شنیده می‌شود و گرچه جنبه مربوط به ایجاد مزاحمت برای شهروندان عادی باید در هنگام برنامه‌ریزی اعتراضات سیاسی در نظر گرفته شود، ناگفته نماند که مگر اینکه رسیدگی به شکایت وجود داشته باشد. مکانیزمی که مردم خشم خود را تخلیه کنند، هیچ دموکراسی مدرنی نمی تواند ادعا کند که نماینده واقعی خواسته های مردم است.

بدون نظر

پاسخ دهید