ده ویژگی مهم تیم های کاری با عملکرد بالا

تیم های کاری با عملکرد بالا شامل گروهی از متخصصان با استعداد و با انگیزه است که برای دستیابی به یک هدف یا اهداف تجاری مشترک با یکدیگر همکاری می کنند. تیم‌های با کارایی بالا، برخلاف تیم‌های متوسط، با استفاده بهینه از منابع تجاری و بهترین استفاده از استعدادها یا شایستگی‌های موجود، بالاترین سطوح عملکرد و بهره‌وری را تضمین می‌کنند. چنین تیم هایی با برنامه ریزی و اجرای موثر استراتژی ها، تعالی کسب و کار را هدایت می کنند و به هم افزایی تجاری دست می یابند.

بیایید ده ویژگی اساسی تیم های با عملکرد بالا را تجزیه و تحلیل کنیم:

 

 1. ماموریت و اهداف به وضوح تعریف شده: تیم های با عملکرد بالا اهداف کاری یا ماموریتی را که ذاتاً دلالت بر دلیل وجودی آنها دارد برجسته می کنند. جدای از این، تیم ها اهداف میانی را به صورت دوره ای تعیین می کنند و مسئول برنامه ریزی و اجرای تصمیمات یا استراتژی های مربوطه هستند. انتظارات به وضوح تعریف شده اند و اعضای تیم با یک حس قوی از هدف وجود دارند. 

  در مرحله تنظیم انتظارات، رهبر تیم از عوامل زیر مراقبت می کند:

   

  • بررسی اینکه آیا انتظارات به اندازه کافی و مؤثر به اعضای تیم منتقل می شوند یا خیر. 

    

  • درک انتظارات اعضای تیم را با تعریف و اجرای استراتژی های ارتباطی موثر تضمین می کند. 

    

  • اطمینان از اینکه اعضای تیم به راحتی می پذیرند و مطابق انتظارات از پیش تعیین شده عمل می کنند. 

    

  • ارائه انگیزه لازم و حمایت منابع محور به اعضای تیم برای حصول اطمینان از تحقق انتظارات. 

   

 2. ارتباطات باز: اعضای تیم های کاری با عملکرد بالا از آزادی به اشتراک گذاری یا تبادل انواع مختلف اطلاعات برخوردارند، می توانند به طور آشکار و شفاف ارتباط برقرار کنند و برای بهبود عملکرد در محل کار بازخورد سازنده ارائه/دریافت کنند. علاوه بر این، تیم فرآیند خاصی را برای انتشار اطلاعات حیاتی در بین اعضای تیم ایجاد می کند. 

   

 3. اعتماد متقابل و انسجام در بین اعضای تیم: اعضای تیم های با عملکرد بالا اعتماد متقابل دارند، پیوند قوی مشترک دارند، به یکدیگر احترام می گذارند، برای تحقق اهداف برتر از یکدیگر همکاری و حمایت می کنند. چنین تیم‌هایی حداکثر فرصت‌ها را برای تعامل اجتماعی در یک ساختار متقابل کارکردی فراهم می‌کنند و با ارائه فرصت‌هایی به اعضا برای شرکت در برنامه‌های آموزشی چندکارکردی، قابلیت اطمینان و یگانگی را تسهیل می‌کنند. 

   

 4. تصمیم گیری پیشگیرانه و کیفی و حل مسئله: اعضای تیم های با عملکرد بالا در حل مسائل پیچیده و اجرای موفقیت آمیز تصمیمات حیاتی با هم به عنوان یک گروه فعال و متخصص هستند. تصمیماتی که به اجرا در می‌آیند می‌توانند ماهیت فرآیند محور یا ابتکار عمل داشته باشند. 

   

 5. مکانیسم حل تعارض کارآمد: تیم های کاری با عملکرد بالا در درک عوامل محرک یا منابع بالقوه تعارض سریع و فعال هستند و آن را با رضایت متقابل اعضای تیم حل می کنند. چنین تیم هایی سطح بالایی از همبستگی و اتحاد را مشخص می کنند که در نتیجه از طریق تکنیک های ارتباطی و حل موثر در مدیریت تعارض کارآمد هستند. اعضای تیم ها در مهارت های مدیریت تعارض و تمرین مهارت های بین فردی و ارتباطی در محل کار برای ارائه نتایج مولد آموزش دیده اند. اعضای تیم در یک فرهنگ مشارکتی کار می کنند و ایده های نوآورانه خود را ارائه می دهند یا آزادانه در گفتگوها شرکت می کنند. 

   

 6. جلسات در تیم‌های با عملکرد بالا سازنده هستند: جلسات به خوبی برنامه‌ریزی و سازمان‌دهی شده‌اند و تمرکز بیشتری روی عواملی داده می‌شود که ممکن است به بهبود عملکرد کلی تیم و به حداکثر رساندن بهره‌وری کمک کند. اعضای تیم ایده های درخشانی را در جلسه برای حل چالش های مربوط به کار ارائه می دهند، در تصمیم گیری شرکت می کنند و اطلاعات حیاتی در جلسات به اشتراک گذاشته می شود. 

   

 7. شفافیت نقش ها: اعضای تیم های با عملکرد بالا نقش خود و همچنین مسئولیت های دیگران در تیم را مشخص می کنند. آنها از وظایف و مسئولیت های خود برای انجام تعهدات مرتبط با کار خود و وابستگی متقابل هر یک از اعضای تیم برای تحقق مأموریت یا اهداف نهایی آگاه هستند. 

   

 8. تیم های کاری با کارایی بالا نوآورانه هستند و نتایج مولد ارائه می دهند:اعضای تیم‌های با کارایی بالا در هدایت بهترین شیوه‌های نوآورانه در محل کار، اجرای اصلاحات در سیستم‌ها/فرآیندها و دستیابی به نقاط عطف رکورددار مولدتر و ماهرتر هستند. اعضای تیم در تعیین معیار و تعریف معیارهایی برای ارزیابی بهره وری از نظر کارایی (تحلیل کارایی فرآیندهای تیم) و اثربخشی (کیفیت نتایج) متخصص هستند. نوآوری و بهره وری در هشت بعد اندازه گیری می شود: بهبود کیفیت، صرفه جویی در زمان، کنترل و کاهش هزینه، افزایش بازده، رعایت مهلت های تعیین شده، رعایت مقررات ایمنی و به حداقل رساندن حوادث، ساده سازی سیستم ها/فرآیندهای موجود و ارتقاء. ارتباط بین فردی. 

   

 9. رهبری قوی: رهبران تیم‌های با عملکرد بالا نقش مهمی در تنظیم چارچوب استراتژیک و مسیر عمل برای اعضای تیم دارند. آنها اهداف و اولویت ها را تعریف می کنند، هماهنگی مؤثر در جنبه های مختلف را تضمین می کنند و یک محیط مشارکتی را برای افزایش فرصت ها و ارائه نتایج موفق ایجاد می کنند. رهبران فرهنگ مشارکتی را تسهیل می‌کنند، مشارکت فعال اعضای تیم را در تصمیم‌گیری‌های حیاتی تشویق می‌کنند و حمایت لازم و همچنین راهنمایی را برای اعضای تیم ارائه می‌کنند. 

   

 10. حداکثر فرصت های توسعه را برای اعضای تیم فراهم کنید: اعضای تیم می توانند به حداکثر فرصت ها برای پیشرفت شخصی و حرفه ای اعضای تیم دسترسی داشته باشند. اعضای تیم می توانند مهارت های متقابل عملکردی خود را از طریق یادگیری تجربی تقویت کنند و در تکالیف پروژه شرکت کنند. مداخلات رشدی مختلفی که به صورت دوره‌ای در چنین تیم‌هایی انجام می‌شود مانند آموزش کلاس درس، آموزش در فضای باز، یادگیری خودراهبر، مربیگری و مشاوره و جلسات بازخورد به نفع اعضای تیم است. 

برای یادآوری آسان، ویژگی‌های تیم‌های با عملکرد بالا را می‌توان با کمک نام اختصاری « PERFORM » توضیح داد:

P دلالت بر هدف وجودی و جهت گیری ارزشی قوی دارد.

E به معنای توانمندسازی اعضای تیم است.

R پیشنهاد می کند که رابطه و ارتباطات باز مبتنی بر ستون های اعتماد و همکاری است.

F به معنای انعطاف پذیری و سازگاری است.

O به معنای نتایج بهینه و بهره وری است که می تواند با استفاده از معیارهای خاص اندازه گیری شود.

R پیشنهاد می کند به رسمیت شناختن، پاداش و قدردانی از عملکرد برجسته.

M دلالت بر روحیه دارد.

بدون نظر

پاسخ دهید