رابطه بین فردی چیست؟

پیوند قوی بین دو یا چند نفر به روابط بین فردی اشاره دارد . جاذبه بین افراد، آنها را به یکدیگر نزدیک می کند و در نهایت منجر به ایجاد یک رابطه بین فردی قوی می شود.

اشکال روابط بین فردی

یک رابطه بین فردی می تواند بین هر یک از موارد زیر ایجاد شود:

 • افرادی که در یک سازمان با هم کار می کنند.
 • افرادی که در یک تیم کار می کنند.
 • رابطه زن و مرد (عشق، ازدواج).
 • ارتباط با اعضای نزدیک خانواده و بستگان.
 • رابطه کودک با والدینش.
 • رابطه بین دوستان.

رابطه می تواند در یک گروه نیز ایجاد شود (ارتباط دانش آموزان با معلم خود، رابطه یک مرشد مذهبی با شاگردانش و غیره)

باید در یک رابطه بین فردی داشته باشد

 • افراد در یک رابطه بین فردی باید اهداف و اهداف مشترکی داشته باشند. آنها باید کمابیش علایق مشابهی داشته باشند و در یک مسیر فکر کنند. همیشه بهتر است افراد از پیشینه های مشابه باشند.
 • افراد در یک رابطه بین فردی باید به نظرات و نظرات یکدیگر احترام بگذارند. احساس اعتماد مهم است.
 • افراد برای داشتن یک رابطه بین فردی سالم باید به یکدیگر وابسته باشند.
 • شفافیت نقشی اساسی در روابط بین فردی ایفا می کند. برای یک فرد مهم است که صادق و شفاف باشد.

روابط بین فردی زن و مرد

رابطه بین فردی قوی بین زن و مرد منجر به دوستی، عشق و در نهایت به ازدواج می شود.

 • احساس تعهد در ازدواج و روابط عاشقانه ضروری است.
 • شرکا باید به یکدیگر احساس وابستگی کنند و مهمتر از همه به یکدیگر اعتماد کنند.

رابرت استرنبرگ روانشناس معروف نظریه مثلثی عشق را در روابط بین فردی مطرح کرد.

بر اساس نظریه مثلثی عشق، سه مولفه زیربنای روابط عاشقانه و ازدواج را می گذارد.

 1. شور
 2. صمیمیت
 3. تعهد

میزان عشق در هر رابطه ای با سه مولفه فوق نسبت مستقیم دارد. هرچه این سه مؤلفه باشد، رابطه قوی تر است.

 

 1. اشتیاق: اشتیاق به جاذبه فیزیکی و جنسی بین دو فرد اشاره دارد. افراد باید از نظر فیزیکی جذب یکدیگر شوند تا این جذابیت برای مدت طولانی تری در رابطه باقی بمانند. 

   

 2. صمیمیت: میزان صمیمیت بین دو فرد در یک رابطه به صمیمیت اشاره دارد. شرکا باید با یکدیگر ژل کنند و پیوند قوی بین آنها ضروری است. 

   

 3. تعهد: به تصمیم دو نفر برای ماندن برای همیشه در کنار هم، تعهد می گویند. تعهد چیزی نیست جز اینکه دو نفر تصمیم می گیرند تا مادام العمر با یکدیگر باشند یا با هم ماندن یا با وارد شدن به ازدواج. 

اگر هر یک از عوامل فوق در یک رابطه وجود نداشته باشد، عشق در یک بازه زمانی کوتاه از بین می‌رود و باعث ایجاد مشکلات و غم‌ها می‌شود.

رابطه بین دوستان

 • دوستان باید با یکدیگر صادق باشند.
 • در مواقع ضروری در کنار دوستان خود باشید.
 • از کشیدن پا، انتقاد و تمسخر دوستان خود بپرهیزید.
 • سعی کنید دوستی را با عشق مخلوط نکنید زیرا باعث ایجاد مشکلات و سوء تفاهم می شود.

روابط بین فردی فرزندان و والدین، برادر و خواهر، اعضای نزدیک خانواده یا خویشاوندان حول محور اعتماد، تعهد و مراقبت می چرخد.

بدون نظر

پاسخ دهید