رهبران موفق باید دارای ویژگی های استثنایی خاصی باشند که به عنوان ستون های پایه رهبری موفق عمل می کند. رهبران مؤثر باید قابلیت‌های توانمندی داشته باشند، باید بتوانند دیدگاه مشترک را به اشتراک بگذارند، در به چالش کشیدن سیستم/فرایندهای موجود ماهر باشند، باید ویژگی‌های تشویقی داشته باشند و بتوانند رفتار را مدل کنند.

رهبران الهام‌بخش به‌عنوان توانمندساز: رهبران الهام‌بخش به‌عنوان توانمندساز نقش مهمی در ایجاد فرهنگ همکاری ایفا می‌کنند، تیم‌ها را قادر می‌سازند تا با تشویق مشارکت کارکنان در تصمیم‌گیری و توسعه رهبران/تیم‌های با عملکرد بالا، عملکرد بهینه را هدایت کنند.

 

  1. ایجاد فرهنگ همکاری: رهبران الهام بخش فرهنگ همکاری و همکاری را ایجاد می کنند که در جلب حمایت مطلوب اعضای تیم برای تحقق یک هدف مشترک و ایجاد احساس مسئولیت مشترک مفید است. فرهنگ همکاری با تقویت اعتماد به دیگران، تشویق حداکثری تعامل و تبادل ایده ها تسهیل می شود. رهبران الهام بخش بیشتر بر روی “ما” تمرکز می کنند در حالی که به جای “من” به تیم ها و تکالیف می پردازند تا احساس با هم بودن، وابستگی متقابل و متقابل را تقویت کنند. 

     

  2. توانمندسازی تیم ها برای تعالی عملکرد: توانمندسازی تیم ها در این زمینه به معنای دادن آزادی به افراد برای مشارکت و اجرای تصمیمات است تا آنها احساس مالکیت و مشارکت در فرآیندهای سازمانی را به دست آورند. با تسهیل آموزش و آموزش دوره ای، ایجاد تنوع و چالش در نقش ها، دادن فرصت های فراوان برای نشان دادن شایستگی خود در کار و با مشارکت در گوش دادن فعال، یک رهبر می تواند تیم ها را توانمند کند. 

     

  3. ایجاد رهبران/تیم‌های با عملکرد بالا: رهبران به عنوان توانمند، توانایی تبدیل پیروان را به رهبران با مسئولیت‌پذیر ساختن آن‌ها به صورت فردی دارند، به آن‌ها اجازه می‌دهند بر شرایط و تصمیم‌ها کنترل داشته باشند، و به آنها حمایت و اطمینان لازم را برای به عهده گرفتن مسئولیت‌های مختلف می‌دهند. 

به اشتراک گذاری یک چشم انداز مشترک: رهبران الهام بخش باید در بیان چشم انداز، بسیج حمایت مورد نیاز و مشارکت تیم های خود برای دستیابی به چشم انداز نهایی متخصص باشند. آنها باید بتوانند فرصت ها را ارزیابی کنند و احتمالات را تجسم کنند، همینطور با دیگران ارتباط برقرار کنند و حمایت آنها را جمع کنند و بتوانند اهداف فردی را با چشم انداز سازمانی هماهنگ کنند. یک رهبر کارآمد، به جای تمرکز بر چشم انداز شخصی یا آرزوهای فردی، باید بتواند توجه و حمایت از ارزش ها، اصول و اهداف مشترک را جلب کند. رهبران الهام‌بخش توانایی استثنایی در ایجاد انگیزه در بینش و جلب حمایت همه ذینفعان کلیدی یا اعضای تیم با ارائه یک جهت استراتژیک و راهنمایی‌های مورد نیاز دارند.

مهارت در به چالش کشیدن سیستم ها و فرآیندهای موجود:رهبران موفق باید توانایی فوق‌العاده‌ای در پیش‌بینی تغییر، تجزیه و تحلیل تحولات یا تغییرات در محیط بیرونی، بهره‌برداری از فرصت‌ها با اتخاذ ابتکارات پیشگیرانه داشته باشند و در آزمایش یا ریسک کردن مهارت داشته باشند. یک رهبر می تواند با خلاقیت، انعطاف پذیری و استفاده از شایستگی های خود به بهترین شکل، تغییرات را به طور موثر پیش بینی کند و اقدامات اصلاحی پیشگیرانه برای مقابله با چالش های ناشی از تغییر را از قبل انجام دهد. جدای از این، تحولات محیط بیرونی نقش مهمی در تعیین استراتژی های آینده ساز یک سازمان ایفا می کند. در سناریوی حاضر، سازمان‌ها در یک محیط جهانی عمل می‌کنند و بسیار مهم است که در جریان چالش‌های ناشی از عوامل خارجی یا تحولات محیط بیرونی قرار داشته باشیم. بنابراین می تواند

رهبران الهام بخش پتانسیل واقعی خود را در مواقع ناملایمات نشان می دهند. یک رهبر واقعی، ناملایمات را به فرصت تبدیل می کند و پتانسیل کامل خود را با فعال کردن کارآمدی کارها نشان می دهد. علاوه بر این، رهبران واقعی در ریسک پذیری و آزمایش ایده ها و فرآیندهای جدید خوب هستند. آنها به عنوان کاتالیزورهای تغییر برای ایجاد اصلاحات در سیستم ها و فرآیندهای موجود عمل می کنند. رهبران الهام بخش ریسک پذیرانی کارآمد هستند و در به چالش کشیدن فرآیندهای موجود برای تکامل فرآیندها و ایده های نوآورانه متخصص هستند.

تشویق ویژگی‌های یک رهبر: رهبران الهام‌بخش تیم‌ها را برای دستیابی به برتری در عملکرد با قدردانی و به رسمیت شناختن مشارکت‌های آن‌ها، به اشتراک گذاشتن داستان‌های موفقیت و دستاوردها با اعضای تیم و جشن گرفتن دستیابی به اهداف مشترک تشویق می‌کنند. آنها نقش تسهیل کننده را ایفا می کنند و با تقویت اعتماد، اشتیاق در بین اعضای تیم برای فراتر از انتظارات و انگیزه دادن به دیگران برای متمرکز کردن تمرکز و توجه خود برای استفاده از بهترین پتانسیل و قابلیت های خود در جهت دستیابی به اهداف، به تیم ها انگیزه می دهند تا بهترین عملکرد خود را نشان دهند. تعالی سازمانی

الگوسازی رفتار رهبران: رهبران الهام‌بخش توانایی فوق‌العاده‌ای در شخصیت‌سازی و نمایش ارزش‌های سازمان در برابر همه دارند و از حمایت دیگران در الگوبرداری از ارزش‌های مشترک برخوردار می‌شوند. آن‌ها باید بتوانند داستان‌های موفقیت‌آمیز یا مثال‌های زنده‌ای از این که چگونه دیگران با تأیید ارزش‌های مشترک و پیروی از آن در رفتار روزمره خود به موفقیت دست یافته‌اند، ذکر کنند.

بنابراین می توان نتیجه گرفت که رهبران الهام بخش باید بتوانند ویژگی های فوق را در رفتار خود نشان دهند و بتوانند با ایجاد قابلیت های مشارکتی و تقویت شایستگی های درونی، تیم ها را برای دستیابی به تعالی در کار سوق دهند. رهبران الهام‌بخش می‌توانند با راه‌اندازی فرآیندها/سیستم‌های مورد نیاز، به چالش کشیدن فرآیندهای موجود و ارائه اصلاحات/تغییرات در فرآیندهای موجود برای دستیابی به بهبود مستمر در کار و ایجاد تعالی کسب‌وکار، تصویر بزرگ را تجسم کنند و چشم‌انداز را به عمل تبدیل کنند. آنها پیشگامان تغییر هستند و دارای ویژگی‌های پیش‌بینی استثنایی هستند که به سازمان و تیم‌ها کمک می‌کند تا در حالت آمادگی برای مقابله فعالانه با چالش‌ها و بقا در سناریوی رقابتی باقی بمانند. رهبران الهام بخش دارای ویژگی های تشویقی استثنایی هستند و نقشی حیاتی در توسعه رهبران با عملکرد بالا و همچنین تیم ها ایفا می کنند. آنها پیروان را به رهبر تبدیل می کنند و فضای اعتماد و متقابل را برای تحقق ارزش ها و اهداف مشترک ایجاد می کنند.

بدون نظر

پاسخ دهید