استراتژی رهبری – کدام سبک رهبری را باید دنبال کرد؟

اعتقاد بر این است که بدون استراتژی رهبری مؤثر، استراتژی های سازمانی کارساز نیستند. بهترین بازیکنان یک تیم بدون یک مربی بزرگ موفقیت را تضمین نمی کنند، به همین ترتیب، اگر رهبران از استراتژی رهبری مناسب پیروی نکنند، تیم های کاری ممکن است به طور موثر عمل نکنند.

برای درک سبک های رهبری در اینجا سه ​​سناریو وجود دارد:

سناریو 1 – یک معلم یک سوال به کلاس پر از دانش آموزان می دهد، اما آن را برای آنها حل می کند.

سناریوی 2 – معلم سؤال را به دانش آموزان می دهد و مشاهده می کند که دانش آموزان چگونه آنها را حل می کنند.

سناریوی 3 – یک معلم از دانش آموزان سؤال می کند و در کلاس حرکت می کند، دانش آموزان را مشاهده می کند و هر جا که لازم باشد کمک می کند.

سناریو 1 “رهبری از جلو”، سناریو 2 ” سبک رهبری حمایتی ” و سناریو 3 ” سبک رهبری تعاملی ” بود. علاوه بر این، سبک‌ها/استراتژی‌های رهبری می‌تواند بر اساس ویژگی‌های شخصیتی مانند رهبری دستوری، رهبری ساختاریافته، رهبری شهودی یا رهبری فرآیند محور باشد.

در اینجا چند نکته در هنگام انتخاب استراتژی / سبک رهبری وجود دارد:

یک رهبر باید از ویژگی‌های شخصیتی خود و اعضای تیم/پیروان خود آگاه باشد تا بفهمد کدام سبک رهبری مؤثرتر خواهد بود.
یک رهبر ممکن است در تمام طول حرفه خود رهبری ثابتی را اتخاذ نکند. رهبری موقعیتی به رفع نیازها/انتظارات مختلف پیروان کمک می کند، زیرا او استراتژی را بر اساس موقعیتی که در آن قرار دارد اتخاذ می کند. در صورتی که یک رهبر دارای تیم متکی به خود باشد، باید از سبک رهبری یا رهبری دستوری استفاده کند. جلو را تشکیل می دهند. او به جای آن می‌توانست در صورت لزوم، تفویض اختیار کرده و ورودی‌ها را ارائه کند.
یک اشتباه رایج به خصوص بسیاری از رهبران جدید، کپی برداری از رهبران شناخته شده / شناخته شده است. به یاد داشته باشید، هر موقعیت منحصر به فرد است و پیروان نیز منحصر به فرد هستند. یک سبک رهبری که ممکن است برای یک رهبر شناخته شده مناسب باشد ممکن است برای تیم شما مناسب نباشد. در اینجا اشتباه نکنید – سعی نکنید از رهبران دیگر تقلید کنید.
یک رهبر هرگز از امتحان رویکرد جدید برای حل یک مشکل کاری یا رسیدگی به یک موقعیت متضاد نمی ترسد. این احتمال کاملاً وجود دارد که یک رهبر سبکی را اتخاذ کند که طبق کتاب نیست.
یک رهبر باید به تقویت مهارت های رهبری خود ادامه دهد. در حالی که تجربه شغلی اهمیت زیادی دارد، ثبت نام در دوره های رهبری پس از ارزیابی دقیق برنامه و بازخورد شرکت کنندگان به اجرای موثرتر سبک رهبری کمک می کند.

اغلب گفته می شود که رهبران خوب متولد می شوند و ساخته نمی شوند. اما رهبران خوب کسانی هستند که از ویژگی های شخصیتی خود و همچنین پیروان خود آگاه باشند. آنها می دانند که در یک موقعیت خاص باید از کدام سبک رهبری استفاده شود. پس از انجام این کار، چالش کوچکی برای یک رهبر باقی می ماند تا به یک رهبر “خوب / عالی” تبدیل شود.

بدون نظر

پاسخ دهید