سازمان ها برای اثربخشی بهینه نیاز به رهبری قوی دارند. همانطور که می دانیم رهبری یک ویژگی است که هم درونی است و هم قابل کسب است. رهبری سازمانی هم با روانشناسی انسان و هم با تاکتیک های متخصص سروکار دارد. رهبری سازمانی بر توسعه مهارت‌ها و توانایی‌های رهبری که در بین سازمان‌ها مرتبط است، تأکید می‌کند. این به معنای پتانسیل افراد برای رویارویی با روزهای سخت در صنعت است و همچنان در آن زمان ها رشد می کنند. به وضوح رهبران را از مدیران شناسایی و متمایز می کند. رهبر باید پتانسیل کنترل گروهی از افراد را داشته باشد.

یک رهبر سازمانی ایده آل نباید بر دیگران تسلط داشته باشد. او باید افراد زیر دست خود را راهنمایی کند، به آنها حس جهت دهی برای رسیدن به اهداف سازمانی با موفقیت بدهد و مسئولانه عمل کند. حتما باید خوشبین باشد. او باید همدل باشد و نیاز اعضای گروه را درک کند. یک رهبر سازمانی نه تنها باید دیگران را به صورت فردی رهبری کند، بلکه باید اقدامات گروه را نیز مدیریت کند.

افرادی که بسیار جاه طلب هستند، سطح انرژی بالایی دارند، میل به رهبری، اعتماد به نفس، هوش، دانش کامل شغلی، صادق و انعطاف پذیر هستند، به احتمال زیاد به عنوان رهبران سازمانی موفق خواهند شد. افرادی که رهبری سازمانی را می آموزند، توانایی ها و مهارت های کار گروهی، ارتباطات موثر، حل تعارض و تکنیک های حل مشکل گروهی را توسعه می دهند. رهبران سازمانی رسالت، چشم انداز و خط مشی های سازمان را به وضوح بیان می کنند. ایجاد روحیه کارکنان، اطمینان از عملیات تجاری کارآمد؛ کمک به رشد حرفه ای کارمندان و کمک مثبت به ماموریت سازمان

نکاتی برای رهبری مؤثر سازمانی

 

  1. یک رهبر باید خودش را رهبری کند، فقط در این صورت است که می تواند دیگران را رهبری کند. او باید در جبهه شخصی و حرفه ای متعهد باشد و مسئولیت پذیر باشد. او باید الگوی دیگران باشد و برای آنها الگو باشد. 
  2. یک رهبر باید روحیه کارکنان را تقویت کند. باید به آنها انگیزه خوبی بدهد تا به سازمان متعهد باشند. او باید با آنها آشنا باشد، به آنها توجه داشته باشد و آنها را به ابتکار عمل تشویق کند. این امر منجر به کارکنان کارآمدتر و موثرتر و تضمین موفقیت سازمانی می شود. 

     

  3. یک رهبر باید به عنوان یک تیم کار کند. او باید همیشه از تیمش حمایت کند و به آنها احترام بگذارد. او نباید به هیچ کارمندی آسیب برساند. یک رهبر واقعی نباید بیش از حد رئیس باشد و او را به عنوان مرجع عالی در نظر نگیرد. او باید بداند که بخشی از سازمان به عنوان یک کل است.

رهبری سازمانی شامل کلیه فرآیندها و نتایج احتمالی است که منجر به توسعه و دستیابی به اهداف سازمان می شود. این شامل مشارکت کارکنان، صداقت، گوش دادن موثر و ارتباطات استراتژیک است.

بدون نظر

پاسخ دهید