خود ارزیابی برای رهبری: ارزیابی نقاط قوت و آسیب پذیری برای بهبود اثربخشی رهبری

رهبران مسئول ایجاد و تحقق چشم انداز با تشویق پیروان به تلاش در جهت تحقق یک هدف مشترک هستند. رهبران موثر باید بتوانند ارزیابی کاملی از نقاط قوت/ضعف خود داشته باشند و به طور موثر با آن برخورد کنند. با اتخاذ اقدامات اصلاحی، آنها باید نقاط قوت خود را تقویت کرده و بر کمبودهای خود غلبه کنند.

رهبرانی که خودآگاه هستند می‌توانند پیشرفت و زمینه‌های پیشرفت خود را هم از نظر حرفه‌ای و هم از نظر شخصی نظارت کنند. آنها می توانند یک برنامه اقدام آینده نگر ترسیم کنند و زمینه های توسعه را شناسایی کنند که چشم انداز رشد آینده آنها را تعیین می کند و به آنها در دستیابی به موفقیت در تلاش های حرفه ای کمک می کند.

رهبران موفق باید دارای ویژگی‌های عاطفی و همچنین شخصی استثنایی مانند دیپلماسی باشند که با مثال‌ها هدایت شوند و رویکردی همدلانه داشته باشند. رهبران الهام بخش بر تقویت شایستگی های بین فردی و عاطفی خود برای به دست آوردن پذیرش به عنوان رهبر تاکید زیادی دارند.

مزایای خود ارزیابی شایستگی های رهبری

 

 • خود ارزیابی می تواند به عنوان یک منبع انگیزه عمل کند، زیرا از طریق خود ارزیابی، رهبران می توانند پیشرفت خود را پیگیری کنند و از دستاوردهای خود به عنوان رهبر انگیزه بگیرند. 

   

 • رهبران در مورد اینکه چگونه توانسته‌اند شایستگی‌های خود را در زمینه‌هایی که می‌خواستند در آن توسعه پیدا کنند، بازخورد دریافت می‌کنند. 

   

 • خودارزیابی با ارائه گزارشی از نقاط قوت شخصی و حرفه ای و همچنین نقاط ضعف خودآگاهی را ارتقا می دهد. 

   

 • با بهبود خودآگاهی، رهبران می توانند ویژگی های الهام بخش و رهبری خود را تقویت کنند. 

   

 • رهبران می توانند برنامه های توسعه رهبری خود را از طریق خودارزیابی توسعه دهند و استراتژی های رهبری را بر این اساس برای دستیابی به معیارهای عملکرد برتر هدایت کنند. 

تکنیک های خود ارزیابی برای مهارت های رهبری

تکنیک روزنامه نگاری بازتابی

 

 1. با شناسایی و ثبت تجربیات یادگیری در محل کار در یک مجله شروع می شود. 

   

 2. تأمل در درس‌ها با پرسش از خود در مورد مسائل مختلفی که حول تجربه رهبری می‌چرخند، مانند اینکه چرا و آیا فکر می‌کنید برخی چیزها اتفاق افتاده و چالش‌هایی که به‌عنوان یک رهبر باید با آن‌ها روبرو می‌شوید. 

   

 3. نتیجه گیری از تجربه یادگیری و شناسایی زمینه های احتمالی توسعه یا تغییرات برای آینده. 

مزایای مجله انعکاسی

 

 • این تکنیک در انعکاس چالش‌های کلیدی که با آن‌ها مواجه شده‌اند، عوامل مساعد چیست و چگونه می‌توانستند برای دستیابی به نتایج مورد نظر به شیوه‌ای متفاوت رفتار شوند، مفید است. 

   

 • ژورنال انعکاسی می تواند در ترسیم یک برنامه اقدام آینده نگرانه برای رهبران بر اساس شناسایی حوزه های توسعه مفید باشد. 

   

 • با استفاده از این تکنیک، رهبران می توانند سابقه ای از تجربیات خود را در یک مجله نگهداری کنند که می تواند به عنوان مبنایی برای تهیه برنامه توسعه رهبری باشد. 

چک لیست ها و روش نظرسنجی برای ارزیابی رهبری

این یکی دیگر از تکنیک های حیاتی است که از طریق آن رهبران می توانند نقاط قوت و پیشرفت خود را ارزیابی کنند. می‌توان از آن به‌صورت دوره‌ای برای تعیین چگونگی تکامل و ارتقای ویژگی‌های رهبری خود در یک دوره استفاده کرد. چک لیست ها و نظرسنجی ها به بهبود خودآگاهی مرتبط با شایستگی های عاطفی، مهارت های ارتباطی و بسیاری از زمینه های دیگر مانند سطح اشتیاق، مشارکت و وضوح جهت کمک می کند.

مراحل استفاده از چک لیست ها و نظرسنجی ها که در زیر آمده است:

 

 1. مرحله نظرسنجی که طی آن چک لیست شایستگی های رهبری تهیه می شود. 

   

 2. ارزیابی نقاط قوت شخصی و زمینه هایی که نیاز به بهبود دارند با تجزیه و تحلیل نظرسنجی پر شده شخصی در برابر پارامترهای مختلف. 

   

 3. کار در زمینه های توسعه و نظارت بر پیشرفت یا رشد در آن مناطق با انجام یک مطالعه یک بار دیگر پس از چند ماه. 

مزایای تکنیک چک لیست نظرسنجی

 

 • چک لیست ها در شناسایی، مرتب سازی و ثبت شایستگی های اولیه مورد نیاز برای رسیدگی به انواع خاصی از مشاغل مفید هستند. 

   

 • تکنیک چک لیست نظرسنجی اطلاعات ارزشمندی را در مورد چگونگی تکامل یک حرفه ای به عنوان یک رهبر و در برنامه ریزی برنامه های توسعه آینده برای رهبران ارائه می دهد. 

   

 • این روش ارزیابی دقیقی از سطوح موجود دانش و شایستگی یک رهبر ارائه می دهد. 

بازخورد 360 درجه به عنوان تکنیکی برای ارزیابی رهبری

این تکنیک دیدگاهی جامع در مورد اینکه چگونه دیگران شما را به عنوان یک رهبر درک می‌کنند ارائه می‌دهد و درک درباره نقاط قوت و ضعف شخص به عنوان یک رهبر را بهبود می‌بخشد. برای انجام بازخورد 360 درجه، مراحل زیر باید دنبال شود:

 

 1. تکمیل یک نظرسنجی محرمانه: یک نظرسنجی محرمانه شامل سؤالات مختلفی است که توسط همتایان، مافوق ها و همچنین مقامات گزارش دهنده برای جمع آوری بازخورد درباره یک رهبر در مورد شایستگی های رهبری متعدد تکمیل می شود. 

   

 2. رتبه‌بندی و بازخورد: از اعضای شرکت‌کننده در نظرسنجی خواسته می‌شود مهارت‌ها را رتبه‌بندی کنند و بازخورد خود را در قالب کتبی ارائه کنند. 

   

 3. نتایج تجزیه و تحلیل و با موضوع مورد مقایسه قرار می گیرد و در نهایت. 

یک رهبر فرمت های نظرسنجی بازخورد 360 درجه ای خود را طراحی می کند. برخی از شایستگی های رایج رهبری که باید در نظرسنجی 360 درجه گنجانده شوند عبارتند از:

 

 • صداقت، ویژگی های انگیزشی بالا، رویکرد مستقیم و شایستگی. 

   

 • رهبران الهام بخش بصیرت دارند، دارای احساس قوی از اخلاق و اصول، شجاعت و در دیدگاه خود واقع بین هستند. 

   

 • رهبران دارای احساس درستی، ثبات عاطفی، اعتبار، حفظ عدالت، مسئولیت پذیر و قابل اعتماد هستند. 

   

 • رهبران الهام بخش به دلیل توانایی های چالش برانگیز، تشویق کننده و درگیر خود شناخته می شوند. 

نظرسنجی های بازخورد 360 درجه را می توان متناسب با نیازهای سازمان تنظیم و توسعه داد.

در پایان می توان نتیجه گرفت که خودآگاهی به تغییر و ایجاد اصلاحات در رفتار فرد کمک می کند. خودارزیابی به بهبود خودآگاهی و ایجاد رهبران شایسته و امیدوار کننده کمک می کند. تکنیک‌های مختلف خودارزیابی، بازخورد و ورودی‌های حیاتی را در مورد نقاط قوت و ویژگی‌های کلیدی یک رهبر ارائه می‌کنند. علاوه بر این، به عنوان یک نقشه راه راهنما در تعیین استراتژی های آینده و زمینه های توسعه یک رهبر دارای چشم انداز عمل می کند.

بدون نظر

پاسخ دهید